Anketa k vybudování dětského hřiště v ulici Druhanická, Újezd nad Lesy

V letním čísle Újezdského zpravodaje jsme Vás informovali o připravované aktualizaci studie dětského hřiště na pozemcích par. č. 537/322, 537/363 mezi komunikacemi Druhanická, Oplanská a Dražická.V roce 2012 byla zpracována studie na výše uvedené dětské hřiště, jejíž podoba byla představena veřejnosti na veřejném projednání. Pro realizaci hřiště byla v následujícím roce podána žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území na zdejší stavební úřad. V průběhu řízení uplatnil vlastník sousedních nemovitostí námitky proti realizaci a podal proti rozhodnutí odvolání, které následně řešil jako odvolací orgán stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy. V květnu letošního roku Úřad městské části Praha 21 obdržel vyjádření z Magistrátu hlavního města Prahy, který potvrdil rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu v plném rozsahu. Na základě tohoto rozhodnutí, které stanoví podmínky pro nové využití pozemků, lze výše uvedené pozemky využívat jako dětské hřiště s herními prvky vyjma plochy pro účely fotbalového hřiště.
Původní podoba studie
– hřiště rozděleno na 3 funkční celky
– plocha pro malé děti ve věku 3 – 6 let
– plocha pro starší děti 6 let a více
– plocha pro účely fotbalového hřiště o rozměrech 20 x 30 metrů
Rádi bychom znali Váš aktuální názor na realizaci tohoto projektu, a proto jsme se rozhodli uspořádat ještě anketu, jak by mělo hřiště vypadat. Výsledky budou představeny na veřejném projednání v průběhu měsíce září 2017.
Dotazník můžete vyplnit elektronicky ZDE (odkaz) nebo je k dispozici v tištěné podobě na podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260. Vaše podněty nám můžete zasílat do 6.8.2017.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6139-anketa-k-vybudovani-detskeho-hriste-v-ulici-druhanicka-ujezd-nad-lesy

Související příspěvky