Město Úvaly: informce o aktuálních opravách povrchů ulic a možnosti koupě parkovacího místa v ulici

Město Úvaly ve spolupráci s Technickými službami města Úvaly, p.o. (dále jen TSÚ) provádí v současné době opravu povrchů komunikací v ulicích: Kollárova, Prokopa Velikého, Šrámkova, Josefa Lady, Václava Špály, Hakenova a část ul. Palackého.

 

 

Zde harmonogram II.etapa

Zde mapka II etapa  prací 

Zde vzor parkovacího stání 

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci při zvelebování města.

 

Zdroj: Město Úvaly, 27. 8. 2021

 

Související příspěvky