Tichý svět pomáhá. Průkopníkem bezbariérové komunikace s úřadem pro sluchově handicapované občany je Praha 4

Propojujeme svět slyšících a neslyšících. Přibližujeme širší veřejnosti znakový jazyk, svět neslyšících a jejich kulturu. Pořádáme semináře a přednášky o světě neslyšících a kurzy znakového jazyka. Pracujeme společně s neslyšícími jako jeden tým.

Tichý svět déle než jedenáct let pomáhá neslyšícím v České republice a poskytuje jim všestrannou podporu v podobě komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti.

Nabízí tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci, včetně tranzitního programu pro žáky a absolventy škol, který jim usnadňuje přechod ze školy na otevřený pracovní trh.

Zajišťuje také tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do znakového jazyka, tlumočnické workshopy a semináře o znakovém jazyce, komunikaci neslyšících a tlumočení.

Pořádá kulturní akce, snažíme se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce.

„Vybudovali jsme Tichou kavárnu – první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, kde pracují neslyšící kolegové také na pozici cukrářů a kuchařů.

Ve spolupráci s neslyšícími lektory provozujeme Tiché zprávy a realizujeme kurzy znakového jazyka pro veřejnost, provádíme osvětové semináře a workshopy ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních, kde seznamujeme účastníky se základy komunikace s neslyšícími a s jejich kulturou.

Tichá linka je naše služba založená na online tlumočení do znakového jazyka či online přepisu mluvené řeči. Tlumočník či přepisovatel nemusí být na stejném místě jako klient, spojí se prostřednictvím internetu, takže je možné využít jejich služeb z jakéhokoliv místa v republice. Tímto způsobem lze zprostředkovat jak osobní, tak telefonický rozhovor neslyšícího se slyšícím.“

Linka umožňuje bezbariérovou komunikaci neslyšícím zdarma a 24 hodin denně, a to v případě telefonování na tísňové linky, běžnou komunikaci s lékařem, úřady, zaměstnavatelem, školou nebo třeba s rodinou. Efektivně tak doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka či přepisovatele na nejrůznějších jednáních, kterých se společně účastní slyšící a neslyšící.

„Naše služby, které mají celorepublikovou působnost, jsou otevřeny i Vám. Navštivte některou z našich poboček.“

http://www.tichysvet.cz/images/head/logo.png?v2


Praha 4 je první městskou částí, která od r. 2017 využívá pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením služeb Tiché linky.
„Využívání Tiché linky významným způsobem zlepší komunikaci osob se sluchovým postižením s naším úřadem, protože radikálně snižuje komunikační bariéru,“ uvedla Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení), zástupkyně starosty pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku. „V případě potřeby pomůže lidem při jednání na matrice, stavením úřadu i jinde. Je to další krůček při otvírání a vstřícnosti úřadu občanům.“ celá informace je na webu MČ P4 ZDE.

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky