Oznámení odboru občansko správního

Dne 1. července 2018 nabyde účinnosti zákon č. 195/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.Dle novely od 1.7.2018 bude ukončeno vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji bez elektronického kontaktního čipu a budou plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který bude také sloužit k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
Občanské průkazy vydané do 1.7.2018 zůstávají platné po dobu v nich uvedenou.
Výměna se týká pouze občanských průkazů, kterým bude ze zákona končit platnost.
Ukončí se vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, / typ blesk/, s platností na 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení a zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
Při podání žádosti o nový doklad bude možné uvést telefonní číslo nebo email pro účely zaslání informace o vyhotoveném dokladu.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc bude vydáván pouze v souvislosti s výkonem volebního práva.
Žádost o vydání OP a CD ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a do 5ti pracovních dnů bude mít občan možnost podat i u Ministerstva vnitra.
Doklady vydané do 24hodin bude možné převzít pouze u Ministerstva vnitra.
Při převzetí OP si bude moci občan zadat :

identifikační osobní kód – IOK – slouží k aktivaci identifikačního certifikátu
deblokační osobní kód – DOK- odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu, pro případ, že dojde k jeho zablokování.

Bezpečnostní osobní kód/BOK/ se bude při převzetí OP zadávat nadále a bude sloužit k autentizaci/fyzickém/ztotožnění občana.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6448-oznameni-odboru-obcansko-spravniho-2

Související příspěvky