Zkolaudované úseky splaškové kanalizace na hlavní a v ulicích Ranská, Rápošovská a Ratajská

Upozorňujeme majitele nemovitostí, které přiléhají k hlavní silnici Starokolínská, že veřejné kanalizační řady v této komunikaci jsou zkolaudovány v úseku od ulice Radimská po ulici Ratajskou a stoky v ulicích Ranská (délka 91,33 m), Rápošovská (délka 92,27 m) a Ratajská (délka 97,34 m), které se do kanalizace na hlavní napojují. Dále byla zkolaudována veřejná kanalizace na hlavní v ulici Starokolínská v úseku od autobusové zastávky Blatov směr z centra po ulici Oplanskou, která se napojuje do stávající kanalizace v ulici Pilovská v délce 101,48 m. A veřejná kanalizace na hlavní v ulici Novosibřinská v úseku od ulice Velimská po ulici Všeňskou v délce 334,46 m, která se napojuje do stávající kanalizace v ulici Velimská. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby těchto kanalizací je k dispozici na ÚMČ Praha 21 Odboru životního prostředí a dopravy – vodoprávní úřad (kancelář č. 7 v 1. patře). Pro vybudování domovní části přípojky (za plotem) je zapotřebí zažádat o územní souhlas na Stavebním úřadu naší městské části, Staroklánovická 260. S případnými technickými dotazy se obracejte na společnost PVK, a.s. – zákaznické centrum, Dykova 3, Praha 10.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6326-zkolaudovane-useky-splaskove-kanalizace-na-hlavni-a-v-ulicich-ranska-raposovska-a-ratajska

Související příspěvky