Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Žijeme normálně?

Při používání pozemních komunikací v Újezdě nad lesy mám často dojem, že jsme se až příliš snadno smířili se stavem, který by rozhodně neměl být považován za standardní. Nevšimnul jsem si totiž, že by občanstvo vyjadřovalo s daným stavem nespokojenost – tedy alespoň v oficiálních periodikách. Místo toho, aby občané proti diletantské práci radnice protestovali a i jinak vystupovali, tak hledají cesty, jak se s nenormální situací vyrovnat.
Pro příklady nemusíme chodit daleko. Jako první uvedu chodníky a vůbec komunikace pro pěší. Pokud v obci již chodník je, tak pamatuje časy tak před 20 lety a více. Často je zarostlý, mizí pod nánosy hlíny a jedním z průvodních jevů je skutečnost, že v případě deště se promění ve vodní příkop. Jsou po stranách zarostlé a voda nemůže odtékat. To nutí chodce, aby se přesunuli na silnici (příklad Zaříčanská) a na té riskovali minimálně znečistění oděvu, když ne život. Je to normální situace? Vyhovuje nám to? Asi ano, neprotestujeme. Na jednu stranu se kdekdo rozplývá nad kusem tzv. cyklostezky, ale chodník, potažmo cyklostezku do Koloděj máme ve stavu, kdy je tam nebezpečné chodit, natož jezdit na kole (panely byly nejspíše položeny tak před 30 lety a jaksi poklesávají). Lid obecný, místo aby všem zastupitelům vyprášil kožich, tak hledá vlastní řešení: cyklisté jezdí po silnici, kde mají zákaz jezdit a ohrožují, jak sebe, tak řidiče. Pokud chcete jít v Újezdě na hřbitov, tak máte zejména v zimní čas úžasnou možnost spadnout do příkopu nebo si nechat vyšvihnout oko neudržovanou zelení.
Radnice řeší kdejakou organizaci, chovající čmelíky, či něco podobného, ale nezabývá se tím, že má obec, kde je nebezpečné chodit za tmy. Proč? Inu proto, že zeleň zasahující do veřejného prostoru nikdo neošetřuje (neořezává). I průměrně vysoký člověk musí neustále uhýbat před větvemi přerostlých stromů, trnitými větvičkami různých keřů apod. Na některých místech je vytvořena situace, kdy i z jinak slušného chodníku musíte sejít do vozovky. Lidé tedy chodí silnicí a opět riskují. Někde je na chodníku spadané ovoce a riskujete, že v létě budete bruslit i s nechtěným pádem. Opět Vám to připadá normální?
Místní komunikace také vypovídají o schopnostech vedení obce. Na rok opravené ulici napočítáte více jak 10 děr o hloubce cca 10cm. Výmolů přibývá – lid, který je movitější to řeší nákupem větších vozů, schopných odolat kvalitě komunikací. Ono nejde pouze o místní radnici, ale i o vozovky pod správou TSK (Zaříčanská). Takže ekologicky stavíme nové cyklostezky a na druhou stranu vytváříme situaci, kdy se kupují ekologicky náročnější dopravní prostředky-nemluvě o škodách, které na vozidlech vznikají nám všem. Po místních komunikacích je nebezpečné chodit pěšky, jezdit na kole i používat motorová vozidla. Je to normální?
Připadá nám normální, že v určitých částech obce není možno vyjet s kočárkem, protože máte na výběr mezi kličkováním mezi děrami, po dešti blátivými, prašnou téměř polní cestou a nebezpečím číhajícím v dopravě? Pak si musí matky hledat místa, kde to ještě jde bez nebezpečí a nepohodlí.
Organizace komunikací a dopravy je vůbec na úrovni, kdy občanstvo je vystaveno bouření mozků: Kanalizace se začne dělat na čtyřech místech současně, zablokuje se silniční doprava a zároveň se utlumí železniční doprava. Tady se projevila opravdu invence. To je na ocenění.
Pak se dozvídáme o samých úspěších radnic, ale nedozvíme se ničeho o tom, jak opravdu zlepšit kvalitu života. Ono je sice hezké, že máme polyfunkční dům apod., ale nejde se do něj event. jiných lokalit pomalu dostat. Protože tento stav je víceméně dlouhodobý, tak za něj nelze vinit pouze současné vedení obce. Možná bychom se měli při příštích volbách ptát hlavně na to, co by mělo být normální.

Ing. Zdeněk Blažek, CSc

foto: Chotěnovská od křižovatky s Toušickou směrem ke Staroújezdské, červen 2015, Újezd nad Lesy

Související příspěvky

1 komentář

  • Jaroslav Jeníček

    Pane inženýre dobrý den , s lehkým nadhledem vás žádám o navržení místa, kde se bude zastupitelům ,, vyprašovat ,, kožich ( konec 2. odstavce Vašeho článku ). Rád bych se dostavil! Vám navrhuji aktivní účast na dalším zastupitelstvu, pokud nebude v pondělí od 8 hodin ráno, to nás tam několik nebude.
    Hezký den přeje MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., zastupitel za Svobodné, opoziční zastupitel, který s několika kolegy nemůže takřka nic ovlivnit