Úvodní stránka 30 DOPORUČUJEME 30 Zemanův kanál je monstrum z pravěku. České krajině a jejím obyvatelům by přineslo jen negativa. AKTUALIZACE

Zemanův kanál je monstrum z pravěku. České krajině a jejím obyvatelům by přineslo jen negativa. AKTUALIZACE

Nevratné narušení říční krajiny výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe naší zemi nepřinese žádné benefity. Primárně uvažovanou dopravní funkci kanálu lze přitom realizovat již nyní. Odhadovaný roční objem dopravy (30 mil. tun) by totiž nahradily dva vlaky v hodinovém taktu (tam a zpět) na stávající trati z Břeclavi přes Přerov do Bohumína.

„Argumenty zdůvodňující potřebu kanálu Dunaj-Odra-Labe se neustále proměňují. Primární dopravní funkce kanálu dnes dle studie proveditelnosti tvoří pouze 20 % přínosů. Do popředí vstoupila funkce zadržení vody v krajině. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ale uvádí, že pouhá změna hospodaření na zemědělské půdě by v průběhu jednoho jediného roku zvýšila schopnost zemědělské půdy v ČR zadržovat vodu o 1,46 miliardy m3. To je větší množství vody, jaké by zadržela celá Vltavská kaskáda, nebo 21 kanálů Dunaj-Odra. Pokud tedy hledáme skutečná řešení, je třeba směřovat svůj pohled jinam,“ uvádí za Arniku Miroslava Floriánová, koordinátorka kampaně Za živé řeky.

Na konferenci nazvané “Dunaj-Odra-Labe: Křižovatka tří moří, nebo trojnásobná katastrofa?” (21. – 22. září 2021), kde se sešli přední čeští odborníci na ochranu vod, dopravní politiku, ekonomii, geografii a další, zazněla celá řada pádných argumentů PROTI tomuto nákladnému monstru.

Z faktických podkladů jednoznačně vyplývá, že výstavba říční dálnice pouze naplní sny (a peněženky) hrstky zájmových skupin. Obyvatelům naopak, dle závěrů odborníků, vodní doprava přinese například tato negativa:

*vodní doprava na kanálu DOL spotřebuje 3,5x více energie v porovnání s dopravou železniční, vyprodukuje 9x více emisí a zabere 5x více území

*vodotěsné hráze nebudou do okolí propouštět žádnou vodu, naopak budou negativní překážkou pro pohyb vod podzemních

*protipovodňová funkce kanálu jde svou podstatou proti základním principům moderní protipovodňové ochrany, která je založena na rozlivu vody, jejím maximálním zpomalení a vsaku (rychlé odvedení povodňové vlny pouze znásobí škody v níže položených územích)

*pro provoz koridoru v současnosti nemáme dostatek vody, jelikož rakouská vláda odmítá jakoukoliv účast na tomto projektu (varianta čerpání z Dunaje) a řeka Morava žádné nadbytky vody, které by bylo možno převádět jinam, nemá

*samotné udržování územní rezervy v sobě nese miliardové náklady, jen ve městech Bohumín, Ostrava, Mošnov, Přerov a Hodonín představuje hodnota území (které by jinak mohlo být částečně zastavěné) 12 mld. korun

 

„Ačkoliv studie tvrdí, že celospolečenské přínosy jsou podstatně vyšší než celospolečenské náklady, je tomu právě naopak. Předpoklad, že koridor Dunaj-Odra-Labe je potřebný, nebyl studií dokázán. Naopak, čísla, která se tváří, že zde jsou nějaké celospolečenské benefity a převádí je na finanční prostředky, jsou z větší části vycucaná z prstu,“ shrnula RNDr. Naďa Johanisová. Ph.D. svůj postoj ke studii proveditelnosti D-O-L.

„Potřebujeme bojovat proti suchu, ale zároveň i proti povodním. To jsou funkce, o kterých se ve studii proveditelnosti mluví. Když si představíte, že tam mají plout plavební lodě, tak je potřeba, aby tam byla nějaká plavební hloubka a neumím si představit, že tam odebíráte vodu a dotujete ji do nějaké krajiny (kde je sucho) a ten kanál zároveň dotujete vodou. Navíc, budou tam elektrárny. Když bude vypuštěný koridor, protože se čeká nějaká povodeň, těžko budou vyrábět. Takže ty funkce jdou proti sobě,“ okomentoval zamýšlené vodohospodářské funkce koridoru Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

 

Stavba přináší celou řadu dalších záporů a otazníků.
Spolek Arnika proto pro lepší orientaci v problematice připravil přehlednou publikaci “Dunaj-Odra-Labe: Křižovatka tří moří, nebo trojnásobná katastrofa?”, která je zdarma ke stažení na našich stránkách  pod odkazem: https://www.arnika.org/dunaj-odra-labe-krizovatka-tri-mori

Odkazy na záznam online konference:

Zdroj: TZ Arnika, 5. 10. 2021
Náhledový obrázek: ilustrační

AKTUALIZACE PO VOLBÁCH do PS ČR:

… nová koalice hodlá zrušit megalomanský projekt výstavby průplavu Dunaj–Odra–Labe, který je z dopravního hlediska k ničemu, a navíc by stál daňové poplatníky obrovské peníze…

Celý názor Jana Zieglera, 17. 10. 2021
na Fórum24 ZDE.

 

Předchozí k tématu v ON:

Plány a přípravy na Kanál Dunaj-Odra-Labe (DOL) stále pokračují. Krok za krokem proti nesouhlasu měst, obcí, veřejnosti a odborníků

 

Informace a články k tématu Kanál Dunaj-Odra-Labe (DOL)
najdete v Otevřených novinách pod štítkem Kanál DOL.

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Varhanní koncert Vladimíra Roubala v neděli 18. září 2022 byl skvělou tečkou za letošním posvícením

Slavnostním zakončením letošního Posvícení –  posvěcení – v našem farním kostele v Kolodějích byl koncert v neděli 18. září 2022. Nedávno rekonstruované klasicistní varhany v našem kostele se rozezněly pod ...