Železniční most dostal naději: Praha chce jeho rekonstrukci

Pražské zastupitelstvo  na svém jednání dne 23. března 2023 vyjádřilo podporu rekonstrukci železničního mostu na Výtoni za využití moderních technologií při zachování co nejvíce z charakteru, hmoty a ducha této stavby, která je reprezentována zejména obloukovou nýtovanou konstrukcí přes Vltavu…

Praha žádá centrální orgány, tedy Ministerstvo dopravy a Správu železnic, aby situace nedospěla do stavu, kdy by musel být přerušen provoz z důvodu havarijního stavu, a nebylo by připraveno realizovatelné náhradní řešení. Pražští zastupitelé také doporučili zpracovat porovnání harmonogramu a ceny variant řešení od nezávislé instituce. Vítají také nabídku Ministerstva dopravy a Správy železnic uspořádat odborný seminář pro zastupitele hl. m. Prahy k problematice výtoňského mostu a žádají o jeho realizaci.

… Dopravní funkce mostu a zvýšení kapacity spojení je nezpochybnitelné, nutností je doplnění třetí koleje a nové zastávky na Výtoni, která umožní přestup na tramvajové linky a zvýší potenciál železniční dopravy pro cesty do města ze směru, který mimo železnice nemá žádnou kapacitní alternativu. Tříkolejné řešení je nutné i přes přípravu nových železničních tunelů pod Prahou, jelikož očekávaná poptávka po cestování po železnici by vyčerpala i kapacitu tříkolejného spojení Smíchova s Hlavním nádražím…

Celá TZ náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na praha.eu ZDE.
Náhledový obrázek: Výtoňský most zachycený na fotografii Josefa Sudka – detail, zdroj: Praha Sobě


Děkujeme všem občanům, kteří podepsali petici iniciativy Nebourat, či se o most zasloužili jiným způsobem!

Otevřené noviny


Předchozí k tématu v ON – informace a petice:

Železniční most na Výtoni bojuje za svou budoucnost. Pomůžete?

 

Sledujte aktuality, pozvánky a informace v rubrice Doprava
od roku 2015 v Otevřených novinách.

Související příspěvky