Zdravá města a obce se připravují na zvládání klimatických změn. Chrudimská strategie jako příklad dobré praxe

Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání 11. prosince 2017 schválilo „Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu“. Příprava Adaptační strategie zahrnovala projednávání analytických závěrů a rozsáhlou diskusi o možných opatřeních. Dokument již od roku 2016 připravovala pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, městského úřadu a komisí, za odborné podpory expertů Národní sítě Zdravých měst ČR. Schválený a zveřejněný dokument je inspirací pro další města, jak koncepčně přistoupit k adaptaci na klimatickou změnu.

Dokument popisuje hlavní rizika vyplývající z předpokládaných změn klimatu a hlavní adaptační opatření ve městě a jeho okolí. Do budoucna se ve městech počítá zejména s nárůstem průměrných i sezónních teplot, úbytkem srážek zejména v letních měsících a častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou sucha, vlny veder, povodně nebo přívalové srážky. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit města na co nejvíce těchto extrémních jevů.

„Tyto změny přinášejí celou řadu rizik“, popisuje architekt Vojtěch Lekeš, jeden z členů expertního týmu NSZM. „Například nárůst teplot a s ním spojené vlny veder sníží životní komfort a může být nebezpečný zejména pro seniory nebo nemocné obyvatele města. Tento předpoklad je pro Chrudim, město, jehož jedním z cílů je podpora zdraví obyvatel, zvláště významný. Nedostatek vody ztíží údržbu zeleně a veřejných ploch a extrémní jevy, například přívalové srážky, mohou ohrozit obyvatele nebo jejich majetek.“ popisuje Lekeš některá z rizik.

Kontakt na Zdravé město
Zdroj: NSZM
Náhledový obrázek: ilustrační, Broukoviště v Chrudimi – park Střelnice – přírodní památka Ptačí ostrovy, autor Petr Urbanec, Wikimedia

Související příspěvky