Zápis z mimořádného jednání Komise vzdělávání a výchovy

Dne 25.5.2017 proběhlo mimořádné zasedání Komise vzdělávání a výchovy na němž komise projednala aktuální situaci ohledně I. stupně MZŠ Polesná.Komise celou situaci řádně a velmi zevrubně projednala a dospěla k následujícímu závěru:
Zápis z mimořádného jednání KVV ze dne 25. 5. 2017
Komise konstatuje, že na základě předložených dokumentů jsou pro skupinu 1. až 3. tříd zajištěni kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci s jedinou výjimkou. Pro jednu ze tříd se pedagog aktivně shání (je zadána inzerce s termínem publikace od 30. 5. 2017).
Paní ředitelka navrhuje do konce května uskutečnit osobní setkání s rodiči dětí, jejichž třídní učitelky podaly výpověď. Pozvánku rodiče obdrží emailem zaslaným třídními učitelkami.
V některých 4. a 5. třídách dojde ke změnám, které budou otevřeně komunikovány s rodiči na mimořádných třídních schůzkách, pokud se třídní učitelky nedohodnou s rodiči jinak. V době konání třídních schůzek nebo i kdykoliv jindy do 17 hodin se rodiče mohou se svými dotazy obracet také přímo na paní ředitelku. Rozsahem úvazků pedagogický sbor v této chvíli odpovídá potřebám 4. a 5. tříd. Konkrétní obsazení předmětů v jednotlivých třídách je zatím v řešení.
Přítomné členky KVV se shodly, že paní ředitelka přistupuje k situaci aktivně, konstruktivně, se snahou najít optimální řešení a vzala na vědomí všechny vznesené připomínky.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6057-zapis-z-mimoradneho-jednani-komise-vzdelavani-a-vychovy

Související příspěvky