Zanedbaná území „vnitřní periferie“ – jak dál? Diskusní seminář STUŽ v úterý 4.10.2016

Společnost pro trvale udržitelný život

Sekretariát a poštovní adresa: mobil: 604 171921

Krkonošská 1, 120 00 Praha 2 e-mail: stuz@ecn.cz

Pozvánka na diskusní seminář

vnitřní periferie

který se koná

v úterý 4. října 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Vnitřní periférie jsou oblasti zůstávající stranou vůči rozvojovým centrům, s nedostatečnou dopravní dostupností, nejčastěji ležící na rozhraní krajů České republiky. Podle klasika této problematiky Jiřího Musila jsou to území, která se hospodářsky nerozvíjejí, ztrácejí obyvatelstvo, demograficky stárnou, mají nižší sociálně-technickou úroveň a horší technickou i sociální strukturu než ostatní části území, mají starý bytový fond a objevují se v nich specifické problémy spojené s exkluzí.

Seminář se zaměří na hledání východisek a perspektiv pro tyto regiony ležící dosud na okraji zájmu společnosti.

Účast na semináři přislíbili:

RNDr. Radim Perlín, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK

Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník Spolku pro obnovu venkova

Ing. Arch. Jan Florian, MAS Český Západ

Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova

Ing. Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život

Osloveni byli ještě:

doc. Bičík, Přírodovědecká fakulta UK

Bohuslava Zemanová, MAS Posázaví

Moderátor: Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

VSTUP VOLNÝ

 

Související příspěvky