Facebook Města Úvaly o koupališti před referendem

Město Úvaly zve své občany na referendum o koupališti a na oficiálním facebooku pokračuje v diskusi.
Přebíráme z Facebooku Města Úvaly:

https://scontent.fmad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.23.160.160/p160x160/10373482_742603635879367_5647115929964936964_n.jpg?oh=248ffab288d35bc74d14ee4995d9e282&oe=58A4AC8F
Zachraňme úvalské koupaliště! … ale před kým nebo čím? … a za jakou cenu?

S blížícím se referendem o úvalském koupališti narůstá aktivita občanů spojených v iniciativě Zachraňme úvalské koupaliště! Jak jsem již uváděl v rozhovoru s Jarkou Brokešovou, vítám tuto iniciativu, jako projev akticit občanské společnosti a jsem rád, že se našli občané, kterým o něco jde a jsou pro to ochotni něco udělat.

Jako starosta města, který nemá odpovědnost jen za koupaliště, ale celé město, se musím dívat na věci v širším kontextu.

Proč? Zkusím opětovně vysvětlit v tomto textu.

Jaká je tedy současná situace v Úvalech?

1) Úvaly se pomalu, ale jistě blíží ke kritické situaci v základním školství, kdy od školního roku 2018 – 2019 začnou fyzicky chybět místa v základní škole pro úvalské děti. Dle demografické studie tento stav potrvá nejméně do roku 2026.

2) Celé úvalské čtvrti jsou stále bez kanalizace: Hájovna – Zálesí, Nad Okrájkem, Ztracený Korec, Pod Slovany.

3) Město má 32 km ulic. Z toho 5,5 km je hliněných, dalších 10 km je sice s pevným povrchem, ale vyžadujícím zásadní opravy – tzn., že téměř 50% ulic je v havarijním stavu. Město čeká rekonstrukce úvalského náměstí, což bude jedna z nejdražších investičních akcích ve městě. Ano, jistě, součástí této investice by měly být vodní prvky, ale ruku na srdce – náměstí v Úvalech děláme na desetiletí dopředu a mělo by se v tomto případě jednat o reprezentativní vizitku města.

4) Úvalům chybí téměř 6 km chodníků, z toho 1,5 km na opravdu kritických místech (Klánovická – Purkyňova, Dobročovická, Lužická atd.)

5) Městské bytové domy jsou většinou ve velmi špatném stavu (Škvorecká 75, Škvorecká 181, Kollárova 1095-1096) a i s ohledem na připravovaný vládní zákon o sociálním bydlení budeme muset do obnovy bytového fondu investovat. Nehovořím o MŠ Kollárova, do níž se od jejího postavení v 70. letech žádné zásadní investice do skeletu budovy neprovedly.

Mohl bych pokračovat dál: stav hrází úvalských rybníků, naprostá nezbytnost investic do kanalizace atd.

Velkou část peněz na tyto investice si bude muset město půjčit a následujících téměř 20 let splácet.

Má za těchto okolností smysl ukracovat některou z těchto zmíněných investic a dát tyto vypůjčené peníze do koupaliště, které reálně funguje nějakých v průměru 16 dnů v roce a ještě z velké části pro mimoúvalské? (Ano, vím, koupaliště může být otevřené od června do září, ale mě teď jde o jeho naplněnost).

A počítáme s tím, že když se řekne A, tedy koupaliště nyní ano, tak se musí říct i B, tzn. že je nutné řešit i nárazové parkování stovek aut?

Další věc je, že si musíme říct, kolik by rekonstrukce koupaliště stála. Pominu stranou argumentaci některých osob tvrdících, že jsou „technici“ a vědí, že se dá koupaliště opravit za 3 – 4 miliony Kč. Nu, ano, pokud opravou rozumíme to, že to zaflikujeme tak, aby to tři – čtyři roky vydrželo a s průšvihem, nechť se perou nástupci, tak ano, byla by to taková „hezká“ úvalská tradice…

Nicméně, pokud vezmeme velmi střízlivé kalkulace, tak i někteří zastánci okamžité rekonstrukce koupaliště připouští, že náklady na rekonstrukci začínají na nějakých cca 15 mil. Kč, ale stále nezapočítávají další věci, které je nutno započítat – náklady na parkování, zázemí, provoz atd. Když to všechno sečtete, opět se pohybujete na zveřejněném intervalu 20 – 30 mil. Kč.

Jinými slovy, podle mne je potřeba si nalít čistého vína a říci si jasně:

1) město si na výše zmíněné budoucí investice bude muset půjčit peníze. Pokud část těchto peněz utratíme za rekonstrukci koupaliště, budeme muset tyto peníze „stáhnout“ z jiných investic nebo bude muset město prodat část svého majetku (pozemky na Vinici, pozemky u Obory atd.)

2) rekonstrukce koupaliště se všemi navazujícími investicemi vyjde město v intervalu 20 – 30 mil. Kč.

3) provoz koupaliště bude městu ročně generovat ztrátu, ta bude kolem 0,5 – 1 mil. Kč ročně

Ze všech výše zmíněných důvodů budu v referendu hlasovat NE.

Své NE chápu takto:

1) koupaliště nyní zakonzervovat (= nic neničíme, nezasypáváme atd.) a vrátit se k němu po roce 2020, kdy bude jasné, kolik nás realizace všech naplánovaných infrastrukturních projektů stála a jaká je reálná finanční situace města

2) samotný areál zůstane i nadále areálem pro volnočasové aktivity – v zadní částí areálu je dostatek prostoru pro realizaci hřišť na letní sporty (beach volejbal, soccer, kuželky, jeviště atd.). Tyto projekty je možné realizovat již před rokem 2020, nákladově jsou zcela jinde.

Vím, že toto není asi populární postoj a nemálo občanů mi na akci Babí léto na koupališti řeklo, že „můj hlas pro příští volby jste ztratil“. Přesto všechno se se svým postojem netajím a tajit nebudu.

Na druhou stranu jsem jasně deklaroval, že si uvědomuji, že názory na tuto otázku jsou různé, a to jak uvnitř sdružení Otevřené Úvaly, tak v ODS či ČSSD, a že nejde vše řešit jen racionálně a někdy je to i o emocích.

Právě proto jsme jako vedení města iniciovali referendum, ve kterém můžete Vy, občané a občanky Úval vyjádřit jasně svůj názor a tím i své priority. Proto je důležité, abyste přišli v co nejhojnějším počtu a svým ANO/NE dali jasně najevo svoji vůli v této věci.

A jak jsem již mnohokrát uvedl, tento názor bude vedení města respektovat.

Petr Borecký, starosta města (Otevřené Úvaly)

Na základě diskuse k tomuto textu se pod něj rozhodli připojit svůj podpis též:

Alexis Kimbembe, místostarosta (ODS)
Vítězslav Pokorný, místostarosta (ČSSD)
Lída Milerová, radní (Otevřené Úvaly)

 

https://scontent.fmad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.23.160.160/p160x160/10373482_742603635879367_5647115929964936964_n.jpg?oh=248ffab288d35bc74d14ee4995d9e282&oe=58A4AC8F

 

 

Související příspěvky