Žádosti o granty Hl.m.Prahy na bezbariérovou úpravu veřejných budov podávejte do 5.5.2017

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 670 ze dne 28. 3. 2017 byl schválen Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy. Program navazuje na dlouhodobou snahu Magistrátu hl. m. Prahy v této oblasti a vychází vstříc majitelům a provozovatelům objektů pro veřejnost zpřístupnit tyto prostory i osobám s pohybovým nebo smyslovým handicapem a zajistit důstojné podmínky jejich pobytu.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 30 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako jednoletý. Uzávěrka příjmu žádostí je 5. 5. 2017, na základě usnesení orgánu hl. m. Prahy proběhne začátkem června 2017 uzavření smlouvy s příjemcem dotace, realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2017. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program v roce 2017 je 10 mil. Kč.

Dokumenty ke stažení na praha.eu ZDE.
náhledový obrázek: ilustrační – Konto Bariéry

Související příspěvky