Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Žádost o zapojení veřejnosti do přípravy metropolitního plánu Prahy

Milí občané Prahy,
máme nyní možnost podepsat žádost, připravenou sdružením Arnika, adresovanou zastupitelům Hl.m.Prahy, která požaduje, aby veřejnost mohla aktivně spolupracovat při přípravě Metropolitního plánu Prahy. Tento požadavek je v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 261 ze dne 17. 2. 2015, kterým se Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) uložilo zpracovat Manuál participace v oblasti strategického, rozvojového a územního plánování.

Občanský duch Metropolitního územního plánu aneb Deset kroků k efektivní participaci občanů na rozhodování ( zde uvádíme jen nadpisy kapitol, celý dokument najdete níže)

1.Pozastavte práce na Metropolitním plánu do doby zahájení kvalitního procesu zapojení veřejnosti – dát procesu čas (už je skoro pozdě)

2.Oslovte odborníky na participaci

3. Definujte cíle a zpracujte reálný plán zapojení veřejnosti

4.Vytipujte cílové skupiny

5.Vyberte vhodného facilitátora a žádejte respekt k veřejnosti ze strany architekta

6.Poskytujte všechny potřebné informace včas

7.Ptejte se místních, rozumí tomu

8.Pracujte otevřeně s městskými částmi – zástupci samospráv

9.Konec zavřeným dveřím: Doplňte tým Metropolitního plánu a zveřejňujte jeho výstupy

10.Nespoléhejte jen na veřejné projednání – nové metody participace

Žádost můžeme podepsat na těchto veřejných místech:

Galerie Jaroslava Frágnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1 – Staré město, http://www.gjf.cz/

Kavárna Čekárna, Vratislavova 30/8, Praha 2 – Vyšehrad, http://kavarnacekarna.cz/

Kavárna Vypálené Koťátko, Mařákova 5, Praha 6 – Dejvice, www.vypalenekotatko.cz

Café Lajka, U Akademie 11, Praha 7 – Letná, http://www.cafelajka.cz/

Café Sladkovský, Sevastopolská 17, Praha 10 – Vršovice, http://www.cafesladkovsky.cz/

Kancelář Arnika, Chlumova 17, Praha 3 – Žižkov, po – pá 10 – 18 hodin, www.arnika.org

Profilová fotka uživatele Arnika pracovní

celý dokument ke stažení: Podnet_k_zapojeni_veYejnosti_do_MUP_plne_zneni

Související příspěvky