Ohlédnutí za vernisáží výstavy Reprodukcí historických map Prahy, Čech, Moravy a Slezka

Jak staré je slovo mapa a co vlastně znamená? Mapa je punského původu a výraz mappa označoval kousek plátna nebo ubrousek (viz. wikipedie)
V sobotu 19.9.2015 se v Újezdském muzeu uskutečnila  vernisáž výstavy Reprodukce historických map Prahy, Čech, Moravy a Slezska. Kurátorem výstavy je plk. Ing. Karel Tůma, který pracoval přes třicet let jako vojenský kartograf ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Se svou rodinou žije od roku 1973 v Újezdě nad Lesy a již dva roky je externím spolupracovníkem Újezdského muzea. Graficky zpracoval publikace ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války a k 70. výročí konce 2. světové války. V muzeu jsou vystaveny mapy z jeho soukromé sbírky – od nejstarší  Klaudianovy mapy z roku 1518 až po ukázku nejmladší topografické mapy Brna z roku 2003.
Po oficiálním zahájení vernisáže seznámil pan Tůma návštěvníky s historií topografického mapování českých zemí – do počátku 18. století vznikaly mapy ze soukromé iniciativy jednotlivců, od 18. století projevuje zájem o kartografické zobrazení země stát kvůli vojenským potřebám. V roce 1773 vzniká oficiální rakouská vojenská kartografie, která vytvořila do roku 1918 řadu významných vojenských mapových děl. V samostatném Československu  je na nově vzniklém Ministerstvu národní obrany zřízeno kartografické oddělení. K 15.10.1919, při reorganizaci MNO, vzniká Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ). V roce 2003 byl ústav v rámci reorganizace armády zrušen a jeho úkoly převzal Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce (pozn. použito textu Karla Tůmy, ÚZ 9/2015). 
Vernisáž svým vystoupením zpestřili žáci IV. E Masarykovy ZŠ pod vedením třídní učitelky Mgr. Blanky Černé. Vystoupení si děti samy uváděly – zazpívaly tři písničky, jejichž autory jsou muži a společným tématem je cestování: Pocestný (František Ladislav Čelakovský, Ohlasy písní českých, 1839), Tři čuníci (Jarek Nohavica, 1994) a Cesta (Tomáš Klus a skupina Kryštof). Písně byly proloženy chvilkou poezie – Vojta, Marek, Honzík, Adam a Tadeáš přednesli originálním způsobem báseň Hora Říp od Jaroslava Seiferta. Děti byly odměněny zaslouženým potleskem a sladkostmi, paní učitelka Blanka květinou a mnohým návštěvníkům se při zpěvu písně Cesta s podbarvením originální nahrávky Klus-Kryštof dojetím leskly oči.
Jménem Újezdského muzea děkuji panu plk. Ing. Karlu Tůmovi za originální výstavu a jeho spolupráci s muzeem, manželům Vondráčkovým, panu Havránkovi, Soně Pilné a Marušce Tomaidesové za pomoc při instalaci. Poděkování za osobní přítomnost patří radním Karle Jakob Čechové a Ing. Šárce Zátkové, zastupitelům MUDr. Zuzaně Dastychové a RNDr. Pavlu Roušarovi a všem návštěvníkům vernisáže. Děkuji rodičům vystupujících dětí, kteří zůstali v sobotu dopoledne v Újezdě a umožnili všem přítomným dětské pohlazení po duši.
Ing. Eva Danielová, Újezdské muzeum
 

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5363-ohlednuti-za-vernisazi-vystavy-reprodukci-historickych-map-prahy-cech-moravy-a-slezka

Související příspěvky