Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Za panem Milošem Schmidtem, újezdskou osobností a přítelem

V sobotu 6. března 2021 přišla všem členům Muzejní rady při muzeu v Ujezdě nad Lesy zpráva od předsedkyně Muzejní rady, paní Evy Danielové: „… dnes dopoledne jsem se dozvěděla o úmrtí našeho čestného předsedy dr. Miloše Schmidta. I přes jeho vysoký věk a zdravotní komplikace jsem v den jeho 96. narozenin netušila, že je to náš hovor poslední…“

 

Fotokoláž Eva Danielová, 6. 3. 2021

 

Lidé odcházejí. A téměř sto let života je život naplněný.
Přesto… měla jsem pocit, že pan Schmidt tu bude pořád…

Co vybrat z tuny textů, na nichž se pan Schmidt podílel, které diktoval do Zpravodaje, které věnoval Újezdskému muzeu a Újezdu nad Lesy? Vybrala jsem rok 2012, v němž byl pan Miloš Schmidt jmenován Čestným občanem Újezda nad Lesy. A jsem si jistá, že tato vzpomínka nebude poslední.

[box type=“shadow“ ]

Představovat PhDr Miloše Schmidta, je úkol téměř nemožný, protože výčet jeho aktivit by byl skutečně velmi dlouhý. Naštěstí je pan doktor Schmidt nepřehlédnutelnou postavou újezdského dění a většina z vás se s ním setkala a setkává při obecních slavnostech, které často provází svým výkladem, v práci pro Újezdské muzeum, při vzdělávacích návštěvách pro děti, nebo při bohoslužbách Českobratrské církve v Újezdě.

Pan doktor Schmidt vystudoval historii na Filosofické fakultě a geografii a geomorfologii na Přírodovědecké fakultě. Pracoval jako historik, zeměpisec, učitel a vychovatel, vystřídal sedmnáct různých zaměstnání, publikoval odbornou literaturu doma i v zahraničí, procestoval celý svět a vždy se vracel do Újezda, kde je doma od svých dvou let.

Máme štěstí, že dlouhá léta můžeme čerpat z jeho vzdělání, životní moudrosti a energie, kterou by mu mohly závidět mnohé mladší ročníky.

Je mi ctí a potěšením předat doktoru Miloši Schmidtovi titul Čestný občan Újezda nad Lesy.

Pavel Roušar
starosta Újezda nad Lesy, 8. května 2012

Ze slavnosti v Újezdě nad Lesy k výročí konce druhé války v květnu 2012, kdy tehdejší starosta RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd) propůjčil PhDr Schmidtovi titul Čestný občan Újezda nad Lesy.
[/box]

 

 

 

 

Za sebe i za Otevřené noviny se loučím s panem Milošem Schmidtem.
Nejsem na pochybách, že už je členem nebeské party. Nikdy na něj nezapomenu.

Zita Kazdová

 

Související v ON:

Ohlédnutí OBRAZEM za obecní slavností a vernisáží výstavy „100 let republiky“ v Újezdě nad Lesy v neděli 28. října 2018

 

Související příspěvky