Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Ohlédnutí OBRAZEM za obecní slavností a vernisáží výstavy „100 let republiky“ v Újezdě nad Lesy v neděli 28. října 2018

100. výročí 28. října 1918  si Újezd nad Lesy připomenul slavnostním komponovaným pořadem a vernisáží výstavy. 

Slavnost, která se konala v neděli 28.10.2018, začala v parku před prvním stupněm Masarykovy ZŠ, kde byl odhalen pomník ve tvaru lipového listu s výčtem sta roků samostatné republiky, jehož autorem je akademický sochař Zdeněk Hošek.

„Při hledání podoby pomníku, který by výtvarnou formou připomněl významné sté výročí českého státu, byl přijat návrh zobrazující století – sto letopočtů. Pohled na jednotlivé roky plynoucí od roku 1918 až po rok 2018 zobrazených ve dvou sloupcích bude nepochybně evokovat nejen osobní vztah k jednotlivým letům, ale bude i připomínkou událostí společenských, politických, kulturních, či celosvětových.“ přiblížil sochař základní myšlenku pomníku.

V zaplněném sále DDM pak pokračovalo pásmo, v němž se střídaly písničky v podání dětského školního sboru Sovička a cimbálové muziky s recitací básní „Žaluji“ Štěpána Sluky a „Když“ Rudyarda Kiplinga a úryvků z díla Karla Čapka, s promítáním krátkých dokumentů z československé historie.

Slavnostní projev přednesl Čestný občan Újezda nad Lesy, historik a emeritní předseda Muzejní rady Újezdského muzea PhDr Miloš Schmidt.

U příležitosti výročí byly vydány dvě publikace – obrázková kniha „Kraje očima dětí“, do níž přispěly i děti z Újezda nad Lesy,  a druhé, rozšířené vydání knihy „1. světová válka – Osudy vojáků a legionářů z Újezda nad Lesy a okolí“  od plk. Ing. Jana Vondráčka, plk. Ing. Karla Tůmy a kolektivu Muzejní  rady s podporou MČ Praha 21.

První vydání sborníku v roce 2014 připomínalo varovné sté výročí vyhlášení 1. světové války – konfliktu který svým rozsahem, použitou technikou a masakrem všeho živého ochromil a zničil dosud známý svět i pocit bezpečí. Druhé vydání, které dnes držíte v rukou, akcentuje novou naději, která z válečné vřavy a zmaru vzešla. Naději nové, samostatné Československé republiky, jejíž sté narozeniny si letos připomínáme.

Přejeme vám, abyste z osudů místních rodin a sousedů v přetěžké době světového válečného konfliktu načerpali sílu a nadechnutí do svých životů ve složitém období České republiky v roce 2018. Svoboda a demokracie nikdy nebyla a není zadarmo a nikdy nebyla a není samozřejmostí. Kéž nám letošní výročí připomene vlastní odpovědnost za současnost a budoucnost naší vlasti.

Slavnostní dopoledne bylo zakončeno prohlídkou výstavy „100 let republiky“ v Újezdském muzeu, jejíž kurátorkou je paní Marie Tomaidesová. Na přípravě a realizaci obecní slavnosti spolupracoval tým členů Muzejní rady a Masarykovy ZŠ, koordinátorkou a průvodkyní obecní slavností byla předsedkyně Muzejní rady Ing. Eva Danielová.

Tečkou za slavností ke stu letům republiky se stane výsadba Lípy republiky před Újezdským hřbitovem, která se uskuteční symbolicky na Den veteránů 11.11.2018.

Zita Kazdová, ON
PS: Po nekonečném suchu přišel právě na den narození republiky do Čech déšť, což si lze vykládat i jako znamení naděje do budoucnosti :-)

AKTUALIZACE: k programu a účinkujícím podrobně na školním webu ZDE.

 

Foto: Pavel Roušar, Zita Kazdová

28.10.2018 Újezd nad Lesy, fotoON

 

Související v ON:
https://otevrenenoviny.cz/obrazem-100-let-republiky-v-ujezde-nad-lesy-v-nedeli-28-10-2018-objektivem-pavla-dufka/

a

Pozvání Újezdského muzea na obecní slavnost a vernisáž výstavy „100 let republiky“ v neděli 28. října 2018

Související příspěvky