Mravní otázky asistované reprodukce – stanovisko Etické komise MZ ČR

„Přirozené právo člověka plodit a vychovávat děti zakotvené v našem ústavním pořádku nezakládá povinnost zdravotnických institucí umožnit každé ženě mateřství bez ohledu na ostatní okolnosti.

Možnosti, které in vitro fertilizace otevírá, nás opakovaně staví před závažnou mravní otázku: Je správné poskytovat zájemcům vše, co in vitro fertilizace umožňuje? Ve veřejné debatě je nezřídka kladen větší důraz na zájmy potenciálních rodičů než na zájmy dětí, které přicházejí na svět s pomocí asistované reprodukce, což není v souladu s Úmluvou o právech dítěte (ratifikována u nás v r. 1991), která stanoví ve Čl. 3, odst. 1.: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí“.

Z těchto všech důvodů se členové etické komise MZ ČR domnívají, že zvažování mravních souvislostí léčby neplodností a tedy i mravní podmínky poskytování asistované reprodukce formou in vitro fertilizace má své opodstatnění. Proto na svých setkáních diskutovali některé otázky spojené s asistovanou reprodukcí a veřejnosti předkládají své stanovisko…“

Stanovisko Etické komise ministerstva zdravotnictví k některým otázkám asistované reprodukce ze dne 28.5.2017 doporučujeme ZDE.

převzato z IPSV
náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Související příspěvky