Výsadby keřů, bylinného patra, zastíněné cesty: pomoc na zlepšení kondice našich lesů

Faktorů, které přispívající ke špatné kondici našich lesů, je celá řada. Chci vám pomocí termosnímků Dubňaského lesa ukázat, že důležitým, ale přehlíženým faktorem je povrchová teplota lesních porostů a půdy. Velký vliv má i typ plodiny pěstované v okolí lesa, polní cesty a jejich zastínění…

Pokud se zaměřím na posouzení lesního porostu a jeho okolí z hlediska teplot zjištěných termovizním měřením, mohu lesníkům doporučit následující opatření šetrná k přírodě:

1) kolem hranic lesních porostů a remízků realizovat paseky, keřová nebo bylinná patra. Tímto opatřením dojde ke snížení průniku sálavého tepla do lesa a snížení vysychání okraje lesa.

2) navrhované lesní cesty a cyklostezky realizovat včetně okolní zeleně – užitečný není jen stromový porost, ale je dobré se zaměřit i na keřové nebo bylinné patro. Zastínění cest sníží množství sálavého tepla v lesním porostu.

3) údržba lesních porostů by měla být prováděna průběžně. Nárazové kácení z důvodu prosvětlení porostu je s rizikem, že do té doby stabilizovaný porost bude narušen a při dlouhodobých zvýšených teplotách dojde k prosychání půdy a porostu.

4) pro docílení vyšší biodiverzity je potřeba nevysazovat aleje monokultur, ale zaměřit se na střídání stromů a keřů, které spolu v symbióze zajistí vyšší stabilitu zeleně kolem cest a cyklostezek

 

Každý strom je důležitý a výsadbu, údržbu i kácení je třeba plánovat v horizontu desítek let.

 

Celý článek Heleny Peterkové „Co prozradí termokamera? Že lesní porosty si ničíme sami“ včetně snímků z termokamery DOPORUČUJEME v Ekolistu 1.10.2019 ZDE.
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky