Vítání občánků duben 2017

Dne 20.4.2017 budou ÚMČ Praha 21 Odborem občansko správním opět slavnostně přivítáni nejmladší občánci Újezdu nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude konat v polyfunkčním domě Level v dopoledních hodinách.
Žádáme rodiče, pokud budete mít zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi tohoto obřadu na jaře tohoto roku, ozvěte se prosím, na níže uvedený kontakt a uveďte:

jméno a příjmení dítěte
datum narození dítěte
adresu trvalého bydliště dítěte
příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne 20.4.2017 se bude týkat dětí narozených v období od 1.7.2016 do 31.12.2016. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Bc. Martina Orlíková, tel: 281012951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Iveta Maczanová, tel: 281012923, e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Děkujeme, Odbor občansko správní

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5877-vitani-obcanku-duben-2017

Související příspěvky