VIDEO: Stavba 511 aneb jak bude vypadat „běchovická křižovatka“

Před Vánoci jsme přinesli vizualizaci „obchvatu Újezda nad Lesy“, přesněji přeložky I/12 ZDE. S obchvatem úzce souvisí „běchovická křižovatka“, stavba 511, která je napojením plánovaného obchvatu na stále nedokončený Pražský okruh.

Vizualizaci běchovické křižovatky 511 přinášíme nyní, v náhledovém okně.

Obchvat Újezda, běchovická křižovatka a Pražský okruh jsou spojené nádoby.
Veškeré informace najdete v Otevřených novinách,
v rubrice Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.

O trase Pražského okruhu, který měl svést trazitní dopravu na obvod hlavního města, se vedou tak dlouholeté diskuse, že kvůli pokračující zástavbě a rozpínání města, není původní trasa již tak úplně na obvodu. Městské části a něteré středočeské obce, zasažené původní trasou okruhu, od r. 2007 zpracovávaly a v r. 2014 předložily novou variantu vedení části jeho východní trasy, které by nahradilo jak obchvat Újezda, tak běchovickou křižovatku. Info ZDE, mapka níže:

 

K této alternativní variantě se vyjádřily jiné městské části a jiné středočeské obce v r. 2016: „Ve středočeských Říčanech se v úterý 6. prosince 2016 sešli středočeští starostové a starostové některých pražských městských částí, aby zhodnotili stav přípravy dostavby části Pražského okruhu. Poměrně jednoznačně odmítli alternativní variantu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), především u stavby 511.“ píše se na „prostavebním“ webu SOPK 511, odkud převzaly článek Úvaly a celý si jej přečtěte ZDE.

Nutno na závěr poznamenat, že téměř smrtícím zásekem do dlouhodobých plánů na odlehčení centra Prahy se stal politicky a zcela nekoncepčně prosazený tunel Blanka za 37 miliard, vpravdě tunel Pavla Béma (ODS), bývalého primátora hlavního města. Blanka nejenže oddálila stavbu vnějšího okruhu, který měl být řešen primárně, ale bez neprovedených následných a navazujících opatření paradoxně přivedla dovnitř města zvýšený provoz. Podrobně AutoMat ZDE. Ale to je jiná kapitola smutné pohádky o pražské dopravě a pražských primátorech…

 

Související příspěvky