Jednou větou z Úval v ponělí 29.1.2018: jak volily Úvaly, uzavírky na náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova a další informace

„Takto jste volili v Úvalech. Děkujeme za hojnou účast!“ Město Úvaly

http://www.mestouvaly.cz/data/titulka/1csleft_10.jpg?gcm_date=1517065530

Aktuální změna dopravní situace v ulici Husova a náměstí Arnošta z Pardubic
V pondělí 29.1.2018 dojde k frézování asfaltového povrchu v prostoru před restaurací a v ulici Husova. V těchto místech nebude umožněno parkování. Z důvodu dalšího odtěžení konstrukce komunikace dojde k rozšíření záboru. Info a plánky na obecním webu: http://www.mestouvaly.cz/aktuality-z-mesta/omezeni-a-vystrahy-1/omezeni-parkovani-v-ul-husova-777cs.html

Zábory v ulici Husova a náměstí Arnošta z Pardubic
V souvislosti s rekonstrukcí náměstí Arnošta z Pardubic  je od čtvrtka 18.1.2018  v horní částí náměstí naproti drogerii proveden zábor plochy pro zázemí stavby a následná změna provozu. Od pondělí 22.1.2018 pak postupný zábor cca 40 metrů prostoru v Husově ulici směrem k závorám.

Potěšující informací je skutečnost, že v současné době je v porovnání se stavebním harmonogramem společnosti SATES ČECHY s.r.o. celá stavba ve 14ti denním předstihu. Pokud se podaří pozitivní pracovní tempo udržet, bude pak adekvátně zkráceno období uzavírek v letních měsících.

Dopravní plánky:

Dopravní změna od 18.1.2018

Dopravní změna od 22.1.2018

 

Výběrové řízení na referenta státní správy a samosprávy – odbor investic a dopravy
Přihlášky do 22.2.2018 do 12 h, info na obecním webu: http://www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/uredni-deska/vyberove-rizeni-referent-odbor-investic-a-dopravy-1341.html

Vodovod Kollárova
Technické služby města Úvaly, p.o. zahájí dne 29. ledna 2018 práce na rekonstrukci vodovodní sítě v ul. Kollárova. Konkrétní uzavírky budou nahlášeny prostřednictvím webu města a TSÚ i facebooku města, celé info na webu města: http://www.mestouvaly.cz/aktuality-z-mesta/omezeni-a-vystrahy-1/rekonstrukce-vodovodni-site-ul-kollarova-776cs.html


Veřejná sbírka na obnovu vyhořelé rybářské chaty

http://www.mestouvaly.cz/data/titulka/1csleft_9_big.jpg?gcm_date=1516964109

Zdroj: Město Úvaly
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky