Jednou větou z Úval v pondělí 29.5.2017: město bez graffiti a bez bariér. Úvaly jako příklad dobré praxe

Pokračující opatření města proti vandalskému graffiti
Město Úvaly se domluvilo se sociální firmou Rubikon, se kterou dává práci bývalým odsouzeným lidem, kteří jinak těžko shánějí i v dnešní době zaměstnání na realizaci projektu, kterým je cílená likvidace nelegálního graffiti ve veřejném prostoru. Pracovníci, kteří graffiti likvidují, zároveň pořizují dokumentaci stavu před i po a tato dokumentace bude využita v následných trestních řízeních při vymáhání vzniklé škody. Samozřejmě, pořád platí nabídka amnestie pro writery, kteří se dobrovolně přiznají. Zvláště bychom to doporučovali autorovi s nickem SHAK – PYG, protože jeho rozsáhlou „tvorbu“ můžete potkat na celé trase Praha – Masarykovo nádraží, Běchovice a Úvaly a jím způsobená škoda již přesahuje částku 100 000 Kč.

Úvaly bez bariér
Jedním z poznávacích znaků města příjemného pro život je jeho dobrá prostupnost a přístupnost pro naše spoluobčany s různými motorickými nebo smyslovými problémy (zrak, chůze, sluch). Mnohdy se jedná o překážky, které si normálně neuvědomujeme, ale reálně přinášejí problémy.
Cílem je odstartovat projekt bezbariérového města pro všechny, vozíčkáře, osoby se zrakovým postižením, rodiče s kočárky, seniory a další skupiny. V rámci projektu dojde ke zmapování stávajícího stavu veřejných budov a tras mezi nimi a k vytvoření návrhu na změny v této oblasti. Zároveň bude rozšířena Technická mapa města o informace o přístupnosti veřejných objektů ve městě. Až tedy začnete v příštích týdnech potkávat v úvalských ulicích častěji vozíčkáře nebo muže a dámy s tmavými brýlemi, jedná se právě o toto mapování. Zodpovědnou manažerkou tohoto projektu na městském úřadě je Veronika Macková.

Úvaly příkladem pro ostatní radnice
Úvaly jsou příkladem dobré praxe v otevřeném přístupu k občanům, kterou monitoruje protikorupční organizací Oživení. Aktuálně jsou vyzvány, aby prezentovaly své zkušenosti a zaváděné postupy. V této příkladné skupině jsou kromě Úval ještě Černošice, Psáry, Kolín, Mnichovo Hradiště, Semily a další 13 radnic. „Moc děkuji všem svým kolegům na radnici, protože bez jejich spolupráce a podpory by to nešlo. Osobně to vnímám tak, že cesta komunikace s veřejností, kterou jsme se před 2,5 roky vydali, je správná a chceme v ní i nadále pokračovat.“ doplňuje Petr Borecký, starosta města Úvaly
zdroj text a foto: MěstoÚvaly

Související příspěvky