Pozvání na dvě besedy věnované nájemnímu bydlení. V úterý 30.5 a v pondělí 5.6.2017

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na dvojici debat u příležitosti výstavy „NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA“ v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze na Betlémském náměstí. Celou problematiku bydlení chceme přiblížit z různých úhlů pohledu.

V úterý 30.5. od 18:00 budeme diskutovat na téma Potřebujeme nájemní bydlení?

Debatujícími budou:

– PhDr. Matěj Stropnický – předseda Zelených, zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 3

– doc. Ing. arch. Michal Kohout – FA ČVUT, UNIT architekti

– Mgr. Jan Sládek – FF UK, katedra sociologie

– RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. – PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

– Mgr. Anna Ježková, MBA – Česká společnost pro rozvoj bydlení

– Ing. Michal Tesař – Agentura pro finančně dostupné bydlení z.s.

V pondělí 5.6. od 18:00 navážeme tématem Historie a specifika nájemního bydlení

Účast na debatě přislíbili:

– Mgr. Petra Kolínská – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje

– Doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. – FA ČVUT, UNIT architekti

– Ing. arch. Petr Lešek – architektonické studio Projektil

– prof. Ing. arch. Ladislav Lábus – děkan FA ČVUT, arch. studio Lábus

Proč nájemní bydlení? Základní lidská potřeba dostupného bydlení je jednou z našich programových priorit. Širší inspiraci vidíme například ve Vídni, kde město vlastní na 220 tisíc bytů a může tak snáze zajistit, aby širší centra měst či některé čtvrti nebyly jen pro bohaté. U nás naopak došlo k rozsáhlé privatizaci bytového fondu, obce rezignovaly na svou historickou roli stavebníka a ztratily důležitý nástroj pro aktivní bytovou politiku. Jsme připraveni se zasadit o to, aby města v daleko větší míře obnovovala výstavbu nájemního bydlení pro střední vrstvy.

Začali jsme již podnikat první konkrétní kroky, které pomohou lidem důstojně bydlet. Díky naší iniciativě by se například v Praze mělo do tří let postavit na 500 dostupných nájemních bytů na pozemcích města. Myslíme přitom na všechny ty, kteří vinou developery vyšponovaných cen nedosáhnou na byt za komerční cenu.

Přijďte s námi prodiskutovat, co si o bytové politice myslíte vy a zároveň zhlédnout výstavu, která téma zajímavě mapuje v časové ose i srovnáním různých konkrétních projektů ve světě a u nás.

Budeme se těšit na setkání s vámi i vašimi známými, které vezmete s sebou.

S pozdravem vaši Zelení

 PS: Více informací o dalších souvisejících aktivitách Zelených najdete na našem facebooku i webu zeleni.cz.

převzato ze Zeleni.cz
náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Týden udržitelného rozvoje v České republice 2017
tématické články najdete v ON pod štítkem ETUR 2017
Otevřené noviny
https://otevrenenoviny.cz/

Související příspěvky