Veřejné fórum 2016

Dne 20. dubna 2016 od 18 hodin v sále Polyfunkčního domu Level se bude konat VEŘEJNÉ FÓRUM 2016, na kterém společně vybereme 10 největších problémů či příležitostí, které nás v Újezdě nad Lesy trápí. Krátce vás také seznámíme, jaké kroky městská část učinila při řešení problémů z minulého roku. Dozvíte se např. novinky ohledně skautské klubovny, přeložky I/12, či informace ke školnímu pedagogickému pracovišti. Společně také vytvoříme pocitovou mapu Újezda nad Lesy. I v letošním roce je zajištěno hlídání dětí, opět na Vás čeká losování tomboly a drobné občerstvení.
Prosím zaregistrujte se zde, pomůžete nám urychlit příchod do sálu. Děkujeme.
Zve starostka MČ Karla Jakob Čechová a strategický tým MČ Praha 21.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5581-verejne-forum-2016

Související příspěvky