Stavba kanalizačního řadu a přípojek v Rápošovské

Od 2.října do 31.října 2017 vybuduje spol. Skanska CZ a.s. v rámci akce: „TV Újezd nad Lesy, etapa 0005 – kanalizace“ kanalizační řad a přípojky v ulici Rápošovské v úseku Starokolínská – Dědická. Vedoucím stavby je pan Pavel Švejda, investorem je HMP, zast. spol. Zavos, s.r.o.
Omlouváme se za dopravní komplikace a děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6218-stavba-kanalizacniho-radu-a-pripojek-v-raposovske

Související příspěvky