Veřejná výzva na funkci šéfredakrora

MČ Praha 21 – vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa šéfredaktora Újezdského zpravodaje. Úřad Městské části Praha 21
zastoupený tajemníkem ÚMČ
vyhlašuje dne 3.února 2016 veřejnou výzvu na obsazení místa:

šéfredaktor Újezdského zpravodaje

S nástupem od: 1.5.2016 nebo dohodou
Sjednaný druh práce: šéfredaktor Újezdského zpravodaje,
Pracovní poměr: na Dohodu o pracovní činnosti, nebo na IČ jako OSVČ
Požadavky na uchazeče:

fyzická osoba starší 18 let věku
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

Předpoklady:

Osobní zkušenost s redakční prací – základní schopnost řízení procesu vydávání zpravodaje, zkušenost s možnostmi optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce
Návrh koncepce časopisu
Znalost místních poměrů v Praze 21
Nezávislost na politické reprezentaci
Časová flexibilita
Schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě)
Zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje
Dobrá schopnost komunikace s redakční radou
Koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi a promyšleně nastavovat profilová témata)
Zkušenosti s komunikací s veřejností
Reference prokazující alespoň část z výše uvedeného

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis.

K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních činnostech, týkajících se redakční práce.

Přihlášky zašlete nejpozději do 8. dubna 2016 na adresu:

Úřad Městské části Praha 21
kancelář tajemníka
k rukám pana Vladimíra Saitze
Staroklánovická 260
Praha 9 – Újezd nad Lesy
190 16
Obálku označte slovy: „Veřejná výzva – šéfredaktor“
Kontakt : Vladimír Saitz
telefon: 281012913
e-mail: vladimir.saitz@praha21.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

V Praze dne 2. března 2016
Vladimír Saitz
tajemník ÚMČ Praha 21

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5538-verejna-vyzva-na-funkci-sefredakrora

Související příspěvky