Územní plán by byl dobrý sluha, kdyby v Česku fatálně neselhával

K napsání tohoto příspěvku mě přiměla určitá beznaděj plynoucí z reality, kterou snad vnímají někteří lidé podobně:

velké plochy nejlepší úrodné půdy zastavěné sklady a logistickými centry od Prahy po Brno,

nezvládnutá masová turistika ničící naše národní parky a chráněné krajinné oblasti

a účelové osekání práv veřejnosti na úseku ochrany přírody a krajiny současným establishmentem.

Vše spojeno instrumentem územního plánování, který zcela selhal a selhává i nadále v konfrontaci s neúprosnou monetizací naší společnosti…

 

DOPORUČUJEME
celý podrobný článek ze 4. 8. 2022 v Ekolistu:
Miroslav Vinkler: Lesk a bída územního plánování v České republice

 

…Pokusil jsem se čtenáři nastínit laický obrázek toho, jak se územní plánování dotýká každého z nás a zejména poukázat na to, že dochází k systémovému selhávání zákonných pojistek, které měly garantovat dokonce ústavní právo na příznivé životní prostředí každému z nás.

Bohužel musím konstatovat, že tak špatný stav v oblasti ochrany životního prostředí zde od vzniku samostatné České republiky v r. 1993 ještě nebyl…

Náhledový obrázek: ilustrační

 

Téma najdete v Otevřených novinách v rubrikách

Územní a Strategický plán

Stavební zákon
Pražské stavební předpisy

Voda-klima-krajina

Související příspěvky