Uzavírky pozemních komunikací v okolí

1/ Českobrodská v úseku Broumarská – Lomnická, termín 11.3. – 23.4.2017, souvislá údržba a rekonstrukce autobusových zastávek; úplná uzavírka, BUS veden skrz stavbu mimo období frézování a pokládky živičného povrchu;
2/ Štěrboholská spojka v úseku ul. NN 1160 – Národních hrdinů, běží již od ledna do 31.3.2017, oprava protihlukové zdi, uzavření části připojovacího, odstavného a odbočovacího pruhu ve směru do centra v délce cca 720 m;
3/ Přátelství v úseku K Netulkám – hranice Prahy, termín 7.3. – 2.5.2017 (první etapa), rekonstrukce komunikace, průjezd Praha – Říčany jedním jízdním pruhem, umožněn pro OA a NA (mimo tranzit); průjezd Říčany – Praha po objízdných trasách, vč. BUS PID.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5929-uzavirky-pozemnich-komunikaci-v-okoli

Související příspěvky