Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Udržitelný rozvoj je schopnost společnosti zacházet sama se sebou

 První Týden udržitelného rozvoje v ČR
30.5. – 6.6.2015

„Klíčovým prvkem a rozhodujícím okamžikem pro udržitelný rozvoj je schopnost společnosti zacházet sama se sebou.“ řekl PhDr. Vladimír Špidla v diskusi STUŽ při představení obnovené Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR).

Česká republika má co dohánět, politická situace v minulých letech nebyla příznivá pro činnosti týkající se udržitelného rozvoje, ba ani pro uvažování a promýšlení skutečného významu a životní důležitosti celosvětové strategie „udržitelnosti“. Ačkoli mnozí politici na různých úrovních mocenské hierarchie  – od představitelů státu ke starostům – setrvávají v dávno překonaných snech o budoucnosti, v níž „bude líp“ prostřednictvím růstu, zvyšování spotřeby a uspokojování všech (ne)myslitelných nároků přesyceného zlomku obyvatel planety, celosvětový trend jde právě opačným směrem. Česká republika o této alternativě začíná veřejně mluvit a konat.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) je poradním orgánem vlády ČR, ale především je orgánem pracovním. Propojuje státní správu a samosprávu se zástupci soukromé, neziskové a akademické sféry. Její role je koordinační i iniciační, koncepční i vyhodnocovací. Navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů se střednědobými a krátkodobými cíli, tak aby byly v souladu s principy udržitelného rozvoje. Součástí činnosti RVUR je také sledování zahraničního dění, trendů a zajímavých témat, spolupráce například s OSN či OECD. Vzhledem k rozsahu problémů, které stojí v cestě udržitelnému rozvoji, ustanovila RVUR osm výborů a několik pracovních skupin, zabývajících se konkrétními problémy a návrhy na jejich řešení.
Článek, shrnující bod obratu – obnovení činnosti RVUR v říjnu 2014 – najdete ZDE,
dvouhodinový videozáznam diskuse je na webu Udržitelný rozvoj ZDE.

V panelu zasedli Vladimír Špidla, Anna Kárníková, Pert Lebeda, Pavel Šremer a Jiří Dlouhý

Jestliže je udržitelný rozvoj celosvětovým tématem a způsobem přežití, musí pronikat i do chování a myšlení jednotlivců. Za tento průnik jsou zodpovědné vzdělávací soustavy na všech úrovních i lokální politické reprezentace. Nástroje k tomu mají, stačí „jen“ jim rozumět a umět je používat. A přestat se vysmívat lokálnímu strategickému plánování, principům Zdravých měst a místní Agendě 21, nebo je přestat používat jako prázdná slova, kterým sami nerozumí a ve skutečnosti konají pravý opak. Sebelepší nástroj v rukách hlupáka je totiž k ničemu…

ETUR-logo-CZ-tyrkys

Související příspěvky