Úvodní stránka 30 TÉMA 30 Dezinformace 30 Učebnice Soudobé dějiny uvádí žáky v omyl a nahrazuje fakta údajnými vzpomínkami. Ústav pro studium totalitních režimů se od ní distancuje

Učebnice Soudobé dějiny uvádí žáky v omyl a nahrazuje fakta údajnými vzpomínkami. Ústav pro studium totalitních režimů se od ní distancuje

Pod záštitou minulého vedení Ústavu pro studium totalitních režimů, které bylo nakloněno neo-marxistickému výkladu historie, vznikla učebnice dějin 20. století, která budí vášnivé polemiky. Zcela oprávněně.

Autoři učebnice z Ústavu demonstrativně odešli a obvinili nové vedení ze šikany a cenzury. Ani jedno zatím nijak neprokázali. Ale vzhledem k tomu, že je vedení zažalovalo za pomluvu, budou k tomu mít příležitost u soudu.

Učebnice Soudobě dějiny, kterou vydalo plzeňské nakladatelství Fraus, však má ministerskou doložku a je tak schválenou učebnicí dějin pro nejvyšší ročník základních škol a pro gymnázia…

Učebnice má v názvu adjektivum „badatelská“, což podle pojetí autorů vyjadřuje, že dějiny nejsou o tom, co se odehrálo, ale o tom, jak to dnes vykládáme, jak si to kdo pamatuje.

V učebnici chybí nejen detaily, ale i zásadní historické události.

Na rozdíl od starších učebnic se tak například studenti v kapitole o holocaustu nedozvědí o počtech Židů vyvražděných v evropských státech, ani o celkovém počtu zavražděných.

Nedozvědí se o smyslu a fungování koncentračního tábora Terezín, kterým prošli Židé z celé Evropy a učí se o něm proto dokonce i v jiných zemích.

Nedozvědí se o československém zahraničním vojenském odboji. Při popisu vypuknutí druhé světové války chybí vysvětlení významu paktu Ribbentrop – Molotov a tím pádem role SSSR při okupaci Polska a sousedních států.

Tendenčně a chybně je popsán i únor 1948. Rozvrat národního hospodářství, kultury a společenského života způsobený nástupem komunismu je bagatelizován a zkreslován nesmyslnými vzpomínkami na to, jak si údajně pracovnice v zemědělství poprvé až za vlády KSČ mohla namazat chleba.

Skandální je absence informace o sovětské okupaci v srpnu 1968. Pro autory dějin našeho státu zřejmě tak nepodstatná událost, že se studentům nemusí popsat…

Celý článek Michal Klímy, bývalého zmocněnce vlády pro oblast médií a dezinformací,
najdete na HlídacíPes.org, 5. 9. 2023:
Učebnice dějin jako výchova studentů k ignoranci zla. S ministerským razítkem

 

Související:

Ústav pro studium totalitních režimů se zásadně distancuje od badatelské učebnice dějepisu pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia (Fraus, 1. vydání 2022) a badatelského pracovního sešitu (Fraus, 1. vydání, 2023), včetně jeho doplněných a upravených vydání v roce 2023, jež byly vyhotoveny bez vědomí a souhlasu vedení ÚSTR…

Učebnice obsahuje zásadní chyby, o nichž není žádná pochybnost a jež mohou uvést nezletilé žáky a studenty, jimž je tato učebnice určena, v omyl.

Celou zprávu najdete na webu ÚSTR:
ÚSTR se distancuje od učebnice Soudobé dějiny

 

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Praha připravuje Koncepci pražských trhů. První fáze se zaměří na lokality v historickém centru metropole

Hlavní město se již brzy bude moci opírat o Koncepci pražských trhů, její první fázi zpracuje městská společnost Prague City Tourism. Materiál přinese systémové řešení potřeb města v této oblasti, ...