Pozvání pro osvícené lokální politiky: Tvoříme budoucnost – workshopy udržitelnosti pro municipality. Přihlášky do 15. září 2023

Milí zástupci*kyně měst a obcí

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA UDRŽITELNOSTI?
MYSLÍTE GLOBÁLNĚ, JEDNÁTE LOKÁLNĚ? 

Záleží vám na odpovědném rozvoji vaší obce a regionu? Chcete se dozvědět více o SDGs (Cílech udržitelného rozvoje) o tom, jak je zapojit do každodenního života vaší obce? A nechcete na to být sami!? Ať jste v tématu začátečníci nebo profesionálové, jste vítání! Propojíme vás s dalšími zajímavými lidmi a aktéry a společně prozkoumáme, jak přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Vzájemně se podpoříme v integrování cílů do strategií i běžného života. Zasadíme téma do kontextu OSN, vládního a regionálního. Podpoříme vás v otevření dialogu u vás v obci. Nastavíme cestu od prosazování až k realizaci. Nasdílíme (ne)úspěchy a mnoho inspirace.  To nejlepší, co vytvoříme, pošleme dál.

 Srdečně vás zveme na cyklus 3 workshopů SDGs pro municipality

Nabízíme příležitost příznivcům udržitelného života z řad municipalit,  a to jak politickým zástupcům*kyním, tak pracovníkům*cím úřadů.  Vybraní zájemci získají potřebnou podporu v rozvíjení svých obcí udržitelným způsobem. Seznámí se se 17 Cíli udržitelného rozvoje, zjistí, jak je zakomponovat do strategií a jak je komunikovat, získají nápady od mladých lidí, kteří vždy byli a budou hybateli důležitých změn ve společnosti. Navzájem si předají zkušenosti a inspiraci. Poznají se se zajímavými experty*kami a hosty*kami. Mnozí mladí lidé se sice snaží být aktivní a chtějí přispívat ke kvalitě života svého i ostatních, často nejsou vyslechnuti, neví, na koho se obrátit, a jak se zapojit. Přitom přinášejí příležitost, jak společně řešit výzvy našich obcí, zanechat po sobě něco hmatatelného, naplňovat strategické plány a být přínosem pro společnost i celý svět. Za město/obec se mohou účastnit 2 zástupci*kyňě.

 Co vás čeká

1. den – 26. 9. (9:30-15:30, kancelář OSN v Praze)                          Globální odpovědnost a Cíle udržitelného rozvoje –⁠⁠⁠ lokálně

2. den – 11. 10. (9:30-15:30, Dům ochránců přírody v Praze)        Osvětové kampaně – co (ne) funguje a jak to vidí druhá strana

3. den – 15. 11. (9:30-15:30, Marianeum v Praze)                           Ideathon – výzvy dnešního světa a jejich řešení v krátkém čase

Pro koho? Pro zástupce*kyně municipalit – nadšence, inspirátory, tahouny, hybatele, kteří chtějí pro téma udržitelného života nadchnout své pracovní týmy a reálně přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. 

Účast v Akademii je bezplatná díky podpoře ČRA.  Workshopy na sebe budou navazovat. Je důležité se účastnit celého cyklu.  

 Přihlašujte se ZDE do 15.9.2023.

 Těšíme  se na vás

 Expertní tým a partnerské organizace:

David Zítek a Petra Sýkorová (Charita ČR), Michal Broža (OSN), Petr Konečný (Sanek Ponte), Miriam Vránová (Spiralis), Michaela Valášová, Josef Douša (Město Litoměřice) a Národní parlament dětí a mládeže / zástupce zastupitelů z dětských parlamentů (Brno) a další …

 Ing. Petra Sýkorová

Metodička občanské společnosti – projekt Dialog

 Globální vzdělávání a osvěta

Charita Česká republika

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 mobil: +420 725 099 916

e-mail: petra.sykorova@charita.cz

www.charita.cz | www.youngcaritas.cz | www.svet.charita.cz

Zdroj: NSZM

Související příspěvky