Tříkrálová sbírka 2024: základní informace a pozvání ke štědrosti

Koledování Tří králů je tady, desetitisíce dobrovolníků se vydají do ulic obcí a měst, aby předávali radost a požehnání. 

Vyslyšte jejich prosbu o dar pro potřebné, děkujeme všem, kteří do sbírky přispějí.

Kde konkrétně vaše dary pomohou naleznete zde.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.


Koledování bude probíhat od 1. do 14. ledna 2024.

 


Pro bezhotovostní dary je sbírka otevřená po celý rok a přispět můžete několika způsoby:

 

https://www.trikralovasbirka.cz/

https://www.facebook.com/trikralovasbirka

 

https://www.trikralovasbirka.cz/podekovani/online-pozehnani/

 

 

Související příspěvky