Tisková zpráva „Odvolání ředitele MZŠ z funkce ke dni 30. 6. 2015“

Na základě výsledku auditu hospodaření MZŠ Polesná za rok 2014 RMČ Praha 21 odvolala Mgr. Miroslava Kurku ke dni 30. 6. 2015 z vedoucího pracovního místa ředitele Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, a to dle § 166, odst. 5, písm. a) školského zákona. RMČ zároveň pověřila PaedDr. Marii Hlaváčkovou, zástupkyni ředitele pro II. stupeň MZŠ, k zastupování ředitele od 1.7.2015 do doby nástupu nového ředitele/ky vybraného na základě konkurzního řízení. RMČ schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MZŠ Polesná.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5222-tiskova-zprava-odvolani-reditele-mzs-z-funkce-ke-dni-30-6-2015

Související příspěvky