THMP zvyšuje komfort pro zákazníky

Technologie hlavního města Prahy, a.s. systematicky pracuje na zkvalitňování svých služeb zákazníkům. Na začátku června bylo spuštěno automatické poskytování digitálních mapových podkladů, což urychlí a zjednoduší obsluhu zákazníků žádajících o výpisy dotčených součástí veřejného osvětlení, např. pro stavební řízení.Technologie hlavního města Prahy, a.s, která se již více než rok stará o veřejné osvětlení v Praze,  neustále zlepšuje  své služby. Již v průběhu roku 2018 se podařilo prakticky veškerou komunikaci s třetími stranami přesunout do elektronické formy a tento trend nadále pokračuje. V červnu letošního roku společnost spustila plně automatizované poskytování digitálních mapových podkladů. Žádosti o poskytování mapových podkladů  se podávají za účelem zjištění polohy sítí a zařízení veřejného osvětlení ve vztahu vůči zájmovému území žadatele například v rámci předprojektové přípravy a zpracování stavebních projektů staveb v Praze.
„Novou plně automatizovanou službou zrychlujeme získání nezbytných podkladů k projektům dotýkajícím se částí veřejného osvětlení, jako jsou například rekonstrukce komunikací. Jen během minulého roku jsme obdrželi přes 700 žádostí o poskytnutí digitálních mapových podkladů. Automatickým poskytováním podkladů zvýšíme kvalitu  a rychlost obsluhy našich zákazníků z  jednoho centrálního místa dostupného z www.thmp.cz. Nezanedbatelné je i snížení personálních nákladů,“ dodává Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.
V čem zlepšení spočívá? Žádosti jsou přijímány elektronicky, na webovém portálu přístupného ze stránek www.thmp.cz.  Součástí služby je i interaktivní webová mapa pro zákres požadavku na dotčené území. Žádosti systém posléze zpracuje, ve většině případů ihned a plně automaticky. Vyjma velkých a složitých území obdrží žadatel prakticky obratem veškeré mapové soubory a seznamy dotčených zařízení veřejného osvětlení elektronickou formou. A to vše bez nutnosti osobní návštěvy, čekání a zdržování.

 
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky