Nedostatek paměti a nedostatek vůle uvést věci do pořádku rozvazuje ruce manipulátorům. Udržitelný rozvoj jako otloukánek našich vlád

„…Za zdmi našich úřadů se ale dějí věci, které se nás týkají o něco zásadněji. I když popsat je a porozumět jim je o něco složitější, než vyrobit bulvární příběh – spletité analýzy ale stejně nikdo nečte. Historie, kterou píšeme dnes, se tak bude muset jednou teprve objevit, a vůbec není jisté, že nebude postavena na (dez)informacích, které v našem veřejném informačním prostoru tak nějak samovolně šumí, s cílem podpořit prospěch veskrze osobní.

V naší kolektivní paměti by se ale spíš měl uchovat příběh o tom, jak se mnozí z nás snaží o prosazení zájmu veřejného – práva, spravedlnosti, a dalších (ne)samozřejmých principů demokracie, na jejímž rozkvětu závisí i náš blahobyt. Abychom jej jednou dokázali napsat, k tomu by byly potřeba zdroje o něco více spolehlivé – jež by dokázaly zpřehlednit složité dění a vybrat z něj to podstatné. Jenomže na konstruktivní debatu, která dobré příklady vyžaduje, jsme dnes rezignovali. Svědectví o našich zápasech jsou tak postupně ztracena, protože když už si jich nikdo nevšimne ani teď, s odstupem se situace bude hodnotit ještě obtížněji. Na události je možné se dívat z různých pohledů, musí ale být zaznamenány. Silně však pochybuji, že se tak děje. Proč?

Čerstvá zkušenost s politickou manipulací (včetně ovlivňování informačních zdrojů) se týká poradních a pracovních orgánů vlády ČR – jejích Rad vlády. Smyslem existence těchto orgánů vlády je mj. mezirezortní propojování – tak, aby se při řešení strategických témat překonaly úzké rezortní cíle a (společná) rozhodnutí sledovala zájmy nás všech. Snahy nedbat o tento všeobecný prospěch, nebo jej dokonce „odklonit“ k užitku jedné strany, lze dokumentovat na historii jedné z nich…“

…tristní česká cesta jménem Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) od založení v r. 2003, jejího odsouvání a zasouvání během panování ODS, jejího znovuzrození díky úsilí Vladimíra Špidly v Sobotkově vládě, až k současnému zašantročení v babišově vládě bez důvěry souhrnným pohledem Jany Dlouhé v Respektu 17.3.2018, DOPORUČUJEME „Řídit, ne koordinovat! aneb o čem sní manipulátoři“ ZDE.

K tématu:

Jiří Koželouh: Jak se boří sen o udržitelném rozvoji

Ivan Rynda: Chystá se ponížení aneb Cyklus jedné Rady

Související v ON:

Otevřený dopis premiérovi ČR k přesunu Rady vlády pro udržitelný rozvoj pod Ministerstvo životního prostředí

Související příspěvky