Téma: Dům dětí a mládeže v Polydomě Level v Újezdě nad Lesy

K tématu Dům dětí a mládeže v Polyfunkčním domě Level v Újezdě nad Lesy vyšla obsáhlá informace v Újezdském zpravodaji 6/2016. Je to vůbec první informace od r. 2014 (díky za ni!), kdy snad měla o tomto projektu uvažovat tehdejší radnice pod vedením ANO. Zda uvažovala nebo neuvažovala, to nikdo neví, protože „transparentní“ ANO občanům PROSTĚ nic neřeklo. Každopádně výsledkem byla nula – jak informační, tak faktická. Vlastně ne nula, ale mínus jedna, protože poslední nájemce Levelu, právě když se mu přibližně za rok podařilo stabilisovat nabídku kuchyně i kulturních programů, dostal vyhazov nejprve z baru a pak z restaurace a sálu. Nechtěná a technicky trestuhodně špatná stavba z r. 2009 tak na rok opět osiřela a generovala pro Újezd další statisícové ztráty za pouhou svou existenci.

Podle informace z ÚZ 6/2016 nyní doputuje do Újezda již hotový projekt Dům dětí a mládeže Praha 10 s centrem pro předškolní děti od 3 do 6 let, 35 zájmovými kroužky pro děti, děti s rodiči a pro seniory a od r. 2017 s příměstskými tábory. Kam se to všechno vejde a jak budou nové nabídky spolupracovat a rozvíjet nabídku stávající, se ukáže časem. Každopádně doporučujeme dvoustránku v ÚZ 6/2016  s obecnými info o DDM i konkrétními plány pro Újezd. Vypadá to velmi slibně:

Související příspěvky