Úvodní stránka 30 ZPRÁVY 30 Aktuality 30 O čem se jednalo na Kulatém stole o Levelu v Újezdě nad Lesy. AKTUALIZACE: oficiální zápis MČ P21 ke stažení

O čem se jednalo na Kulatém stole o Levelu v Újezdě nad Lesy. AKTUALIZACE: oficiální zápis MČ P21 ke stažení

V pondělí 6.6.2016 se konal čtvrtý tématický Kulatý stůl v r. 2016. Na Kulatých stolech – pracovních setkáních – získávají zástupci samosprávy a úřadu zpětnou vazbu od veřejnosti k podnětům, vzešlých z Veřejného fora. Tentokrát to bylo „V Levelu o Levelu“, tj. Kulatý stůl, věnovaný využití Polyfunkčního domu Level na hlavní křižovatce v Újezdě nad Lesy.
Požadavku na využití Levelu se týkaly minimálně dva body, které sestavili občané na VF 2016, a to bod č. 2 a č. 7 (Využití Levelu a Využití pro ZŠ – kroužky a jiné aktivity), které by dohromady Level posunuly na první místo v 10 P.

Kulatý stůl o Levelu uvedl a moderoval místostarosta p. Roušar, do jehož gesce místní Agenda21 spadá. Informaci o historii a stavu Polyfunkčního domu přednesla starostka pí Čechová. Ze samosprávy byli dále přítomni dva radní ( p. Jeníček, pí Jenšovská) a dva zastupitelé (p. Hartman, p. Duchek), za úřad sl. Nedomelová z Odboru vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ P21 a pí Molínová a pí Blinková z Odboru školství, kultury a MA21.

V kontrastu s předchozím hlasitým zájmem o využití Levelu se veřejnost dostavila v mizivém počtu, podle zběžného odhadu byly zastoupeny tři spolky (Zahrádkáři, OKO a Újezdský STROM), Masarykova ZŠ a mladí taekwondisté, kteří nyní Level využívají 2 x do týdne. Petr Mach za Zahrádkáře současně reprezentoval i Komisi volnočasových aktivit a především Újezdskou akademii, která Level využívá nejvíce. Omlouvám se, pokud jsem někoho opomněla, ráda jej doplním. Aktualizace: Děkuji za připomenutí a doplňuji pí Ponicovou jako zástupce hnutí ANO.

Hlavními hosty Kulatého stolu byli dva zástupci Domu dětí a mládeže Prahy 10 (dále DDM) – ředitel p. Roman Urbanec a  Bc. Vojtěch Tyle, který by měl mít Újezd na starosti.

Ze schůzky byla se souhlasem přítomných pořízena nahávka.


Využití Levelu, který byl postaven v r. 2009 a  které Újezd řeší téměř nepřetržitě od r. 2010, je názorným příkladem, jaké problémy vznikají pro MČ a její obyvatele, když včas – tj. při záměru, nikoli již při hotovém projektu! – neproběhne veřejné a kritické zhodnocení, aby byl záměr a jeho podoba přínosem pro veřejný prostor, pro občany i fungování MČ.

Co jsou hlavní problémy stavby Polydomu, které generují enormní náklady? Stavba je vysoce energeticky náročná. Je špatně prostorově disponovaná (např. umístění restaurace do 1. patra). Kuchyň je předimenzovaná a to tak, že její výkon vyžaduje, aby každé z 38 míst v restauraci  bylo denně obsazeno 20 x (!). Zároveň má ale kuchyň zázemí v jiném patře, což vyžaduje používání  služebního výtahu. Pevné zasklení oken vyžaduje používání klimatizace minimálně 6 měsíců v roce. Sál má dobrou akustiku a zázemí pro techniku a účinkující, ale je malý – rentabilita např. při bálu by vyžadovala téměř úplné zastavění parketu stoly, takže na tanec by již místo nezbylo…

Od r. 2010 si na Levelu vylámali zuby čtyři nájemci s provozem restaurace. Komerční cesta, limitovaná podmínkami dotace na stavbu v r. 2009, se pro enormní náklady a nerentabilitu provozu tedy ukázala býti slepou. Hledání nájemce, který by přinesl zajímavý a pro občany užitečný program a „utáhnul“ provoz, vyústilo v oslovení Hl. m. Prahy a jejím prostřednictvím DDM.

Na DDM, pracoviště Újezd nad Lesy, by se tedy přeměnilo patro Polydomu. Přízemí zůstává beze změny, protože se již podařilo stabilisovat jeho využití: dobře funguje (ovšem ve velmi stísněných podmínkách) Újezdské muzeum, dále Knihovna a komerčně pronajaté prostory pro fitness.

 

DSC03237

Z vystoupení p. ředitele Urbance a z odpovědí na otázky jsme se dozvěděli organizační uspořádání, personální zastoupení a historii DDM – vše najdete podrobně na dvoustraně ÚZ 6/2016, v ON zde. Konkrétně pro Polydům v Újezdě představuje DDM využití patra a to – což je velmi důležité – bez nevratných stavebních zásahů. Do úpravy prostorů plánuje DDM investovat 200 tisíc a vybavení bude doplňovat z ostatních asi pěti dalších provozoven DDM.

Pan Urbanec zdůraznil, že přednostně chce zachovat všechny již probíhající pravidelné akce – ale musí o nich vědět! Důležité je proto společně sestavit harmonogram s MČ a spolky. Pro tento účel dal k dispozici kontakty (uvedené pod textem). Paní starostka přislíbila cílené oslovení spolků a organizací a možnou společnou domluvu na požadavcích o využití pro obecní a spolkové aktivity s termínem do konce června.

V 1. fázi p. Urbanec předpokládá v Újezdě provozování 35 kroužků od předškoláků až do mládeže, pro rodiče s dětmi a pro seniory, jejichž zastoupení několikrát zdůraznil. Více opět v článku v ÚZ 6/2016. DDM již úspěšně jedná o spolupráci se ZŠ v Újezdě a v Klánovicích a jednání bude dále rozšiřovat. Předjednané je též doprovázení malých školáků seniory od Masarykovy ZŠ do DDM.

Provoz DDM je v dopoledních i odpoledních hodinách, pravidelné programy končí do 19 – 20h, výjimečně do 22 h.

Dle slov pana Urbance je DDM otevřené všem nápadům: vytvoří podmínky, včetně pravidel pronájmu (zhruba dva odstupňované ceníky – pro spolky a pro komerční akce) a vyjde vstříc každému, kdo přijde s rozumným záměrem.  Stabilitu, vytrvalost a velkou míru nezištného osobního nasazení považuje za nejdůležitější pro dobré fungování (nejen) DDM.

DDM v patře Polydomu v Újezdě by měl sloužit veřejnosti z Újezda nad Lesy, Klánovic, Koloděj a Běchovic, tj. správnímu obvodu Praha 21.

 

DDM_ÚZ 6-2016

 

KONTAKTY:
Roman Urbanec, ředitel
urbanec@dumum.cz
tel: 603 155 422  – telefonovat pouze do 20h. Po 20h pouze krizová volání!

Bc.Vojtěch Tyle
tyle@dumum.cz
tel: 732 587 117

webové stránky DDM Praha 10 „DůmUM“: http://www.dumum.cz/

Pro Otevřené noviny zaznamenala a zpracovala
Zita Kazdová
7.6.2016

Další informace:

Téma: Dům dětí a mládeže v Polydomě v Újezdě nad Lesy, ZDE
10 P z Veřejného fóra 2016ZDE
O čem se jednalo na schůzce se spolky... ZDE

ÚZ 6/2016: 2016_06_ujezdsky_zpravodaj


AKTUALIZACE:

oficiální zápis MČ P21 ke stažení: Zápis z kulatého stolu LEVEL_2016
info z Kulatého stolu LEVEL v ÚZ 7-8/2016:

2016_7-8_Molínová_LEVEL

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Advent znamená bdělost, doporučujeme velmi adventní zamyšlení. O válce

Bičováni dennodenními domácími událostmi, protesty, stávkami, cenami všeho možného a mnohdy trapnými souboji politiků zapomínáme na to podstatné. To podstatné nás přitom psychicky vysiluje jak svojí nebezpečnou naléhavostí, tak tím, ...