Úvodní stránka 30 OBČANSKÁ SPOLEČNOST 30 Stavební zákon ještě má šanci respektovat veřejnost. Žádejte své poslance!

Stavební zákon ještě má šanci respektovat veřejnost. Žádejte své poslance!

V úterý 7. 3. 2023  proběhlo druhé čtení novely stavebního zákona a souvisejících zákonů.

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová se postavila na stranu veřejnosti a v posledních minutách rozpravy načetla pozměňovací návrh, který navrhuje vrátit občanům právo připomínkovat povolování staveb s vlivem na životní prostředí.

Veřejnost ale nemá vyhráno – o schválení bude rozhodovat ve 3. čtení celá sněmovna…


Poslanci budou za 14 dní o návrzích hlasovat. Uvidíme tedy, kdo z poslanců považuje občanskou společnost za partnera, který má mít právo se vyjádřit, a kdo z poslanců naopak upřednostňuje prospěch developerů na úkor práv občanů a životního prostředí. Přes 150 spolků z celé republiky se podepsalo pod otevřený dopis a tisíce lidí píší poslancům. Právě a jedině aktivní občané jsou pojistkou demokracie, potřebují ale mít právo hlídat rozhodování úřadů. Apelujeme na všechny poslance a poslankyně, aby zvedli ruku pro návrh, který bude fungovat jako zásadní protikorupční opatření,” upozorňuje Anna Vinklárková z organizace Arnika…

Třetí čtení, kdy budou poslanci o pozměňovacích návrzích hlasovat, proběhne pravděpodobně 22. března.

Více o tématu:

#stavební zákon

 

Celá TZ z 8. března 2023
včetně souvisejících odkazů ZDE.


Důležité!

Znovu jsme aktualizovali formulář, aby reagoval na současnou situaci – potřebujeme na poslankyně a poslance apelovat, aby hlasovali*y pro pozměňovací návrh č. 2395 k tisku 329/0, který předložila na schůzi sněmovny právě poslankyně Klára Kocmanová.

Prosíme Vás, pište znovu poslancům, rozešlete formulář mezi své podporovatele a přátele. Pokud chcete, využijte rovněž spolkové, příp. osobní twittery, facebooky a instagramy na informování o kampani. Můžete k tomu využít cokoli se objeví na našem webu či sítích.

Najdete jej na adrese: https://klimavlegislative.cz/zadost/ 

Zdaleka není vyhráno, pro účast veřejnosti jsou zatím přesvědčeni jen někteří poslanci – o schválení bude rozhodovat ve 3. čtení celá sněmovna. To proběhne pravděpodobně 22. března. Napněme tedy ještě těchto 14 dní síly, pišme poslancům a informujme své okolí o tom, co se děje.

z dopisu organizátorů z Arniky, Greenpeace a Zeleného kruhu

Předcházelo:

Happening 6. března 2023 před Ministerstvem pro místní rozvoj na Staroměstském náměsti:

 

150 občanů, zastupujících spolky, které podpořily otevřenou výzvu poslancům organizací Arnika, Zelený kruh a Greenpeace, protestovalo v pondělní podvečer s helmami a zalepenými ústy na Staroměstském náměstí v Praze.

Cílem happeningu bylo znovu poslancům a poslankyním připomenout, že mají obnovit právo veřejnosti vyjadřovat se ke stavebním záměrům, pokud ovlivňují životní prostředí, a zastavit tak návrat ke stavu před rokem 1989, kdy bylo vyjádření takového názoru považováno za zločin proti hospodářství a státu.

V úterý 7. března totiž probíhá druhé čtení novely stavebního zákona a souvisejících zákonů.  

Na happening dorazil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a mimo jiné řekl: “Odpovědnost za legislativu navrhovanou vládou nese vláda jako celek. Je to vláda koaliční, možnost vyjednat kompromisy je limitovaná, jsou tam strany, které na věcech, o kterých se bavíme, nemají shodu. Každá strana šla do voleb s nějakým programem a je za tím mechanika na úrovni vlády a zastoupení a síly jednotlivých politických stran. A proto, když zde stojím, není to zříkání se politické odpovědnosti, ale naopak – každá strana koalice má odpovědnost za plnění svého programu a za míru kompromisu, kterou dokáže vyjednat.” 

Kromě něj na happeningu promluvila řada mluvčích spolků a také osobností, které jejich snahu podporují. Sérii projevů zahájila Petra Kolínská z organizace Zelený kruh: “Soudržná a odolná občanská společnost vyrůstá ze zájmu a péče o místo, ve kterém lidí žijí. Investoři, úřady a občané spolu mají komunikovat o podobě projektů, které ovlivňují životní prostředí desítky, resp. stovky let.

Právo veřejnosti vyjádřit se ke stavebním záměrům podpořil také Petr Svoboda, advokát a vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK: “Příroda nám nepatří, my jsme její děti, a měli bychom se k ní chovat s úctou a respektem. A když ji někdo hodlá ničit, ať už k tomu má jakýkoliv důvod, měli bychom mít možnost se k tomu vyjádřit a oponovat mu.”  

Doplnila jej bývalá ombudsmanka Anna Šabatová: “Díky osvíceným ministrům, jako byli Josef Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal jsme měli v oblasti účasti veřejnosti ve stavebních řízeních náskok před evropskou legislativou. Ten jsme v roce 2018 ztratili a s ním i možnost vyjadřovat se ke stavebním záměrům. Tato vláda by nám ji mohla vrátit.” 

Anna Vinklárková z organizace Arnika zdůraznila důležitost spolků v rozhodovacím procesu: “V praxi se ukazuje, že právě a jedině aktivní občané, sdruženi ve spolcích, dokáží ohlídat, ať už záměrné či nezáměrné, pochybení úřadů v jednotlivých kauzách. Pokud poslanci nechtějí podpořit účast veřejnosti s procesech povolování staveb, znamená to, že nechtějí podpořit ztransparentnění procesů, které by bylo zásadním protikorupčním opatřením, což je opravdu smutné.

Tento pohled podpořil také sociální ekolog a vysokoškolský pedagog Ivan Rynda: “Protože se touto problematikou celoživotně zabývám, vím, že nestátní, neziskové organizace, mají ve společnosti neuvěřitelně důležitou roli, kterou si málokdo uvědomuje. Je historicky ověřeno, že právě nevládky umí v lokálním, regionálním i globálním měřítku identifikovat problém, který ještě nikdo nevidí. A jestliže se stát této pomoci dobrovolně zříká, jedná hloupě, protože neziskové organizace v rozhodovacích procesech neškodí, ale naopak pomáhají.”  

Za organizátory happeningu uzavřela blok projevů Nikol Krejčová z Greenpeace: “Právo účastnit se rozhodování je jedno ze základních demokratických práv. Spolky často chrání zájmy životního prostředí a místních občanů proti moci peněz developerů a měly by proto být vnímány jako prospěšné iniciativy. Není pravda, že spolky stavební řízení blokují, ve skutečnosti se účastní jednotek procent všech řízení. V zájmu státu nejsou developeři stavící bez ohledu na lidi i přírodu, ale především spokojení obyvatelé.

Arnika, Zelený kruh a Greenpeace vyzvali poslance k obnovení účasti veřejnosti při povolování staveb již v prosinci 2022. V otevřené výzvě na poslance apelovali, aby k novele zákona předložili a podpořili pozměňovací návrh, který umožní veřejnosti podávat námitky, a tím pomáhat chránit přírodu a krajinu při povolování staveb. Jejich výzvu kromě spolků podpořily také tisíce lidí, kteří kvůli tomu napsali poslancům e-mail.

Zatím jedinou reakcí na výzvu spolků je návrh předložený skupinou koaličních poslanců.[1] Spolkům však nabízí pouze možnost účastnit se při povolování staveb v případě, že je spojeno s kácením stromů nebo udělením výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů. Spolky jej považují za nedostatečný. Neřeší totiž mnohé jiné dopady na životní prostředí, konkrétně nevratné zábory půdy a hospodaření s vodou v krajině. Díky spolkům byly již v minulosti zachráněny některé přírodní lokality nebo došlo ke zlepšení stavebních projektů. Spolky povolování staveb nezdržují – účast veřejnosti prostřednictvím spolků byla radikálně omezena pozměňovacím návrhem novely stavebního zákona před čtyřmi lety – ke zrychlení povolování staveb však nedošlo. 

Návrhy novely stavebního zákona a souvisejících zákonů jsou nyní projednávány v Poslanecké sněmovně. Poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy do konce druhého čtení, které probíhá dnes, 7. března. Třetí čtení, kde se bude o návrzích hlasovat, bude pravděpodobně 22. března.

TZ Arnika.org, 6. března 2023