Staronový objev společensky odpovědného podnikání

„Společensky odpovědné podnikání (CSR) je někdy spojováno či zaměňováno s filantropií… Před pár lety však harvardský profesor Michael Porter přišel s konceptem CSV (Creating Shared Values, neboli vytváření sdílené hodnoty). Ten pramení z myšlenky, že konkurenceschopnost firmy je přirozeně propojená s blahem komunity, v níž podniká. Pochopení a využití těchto vazeb mezi společností a ekonomikou by pak mělo vést k nové vlně hospodářského růstu ve světě (více se dočtete publikaci Vytváření sdílené hodnoty – Průvodce novou firemní (r)evolucí)…

„Pokud se má jednat o CSV, tak se firma musí angažovat v těch společenských otázkách, které se její podnikatelské činnosti dotýkají,“ říká Petr Sokol ze společnosti CSR Consult…“Pojmy CSR a CSV mohou působit jako produkt jistého firemního metajazyka a jen kvůli tomu mohou mnoho lidí odrazovat,“ soudí Adéla Vopěnková z redakce magazínu Forbes Česko. Přitom podle ní nejde ani v českém prostředí o nic nového. „Celý koncept spočívá v tom, že firma uvažuje strategicky a logicky, na základě selského rozumu“ říká. Typickým představitelem takového chování prý byl již Tomáš Baťa ..uvedla Vopěnková příklad…

Na roli Baťova podnikání jako motivačního příběhu sdílené hodnoty upozorňuje i Petra Horáková z Hospodářských novin. „Baťa je pro společensky odpovědné podnikání z pohledu české společnosti to samé, co Josef Hlávka pro filantropii – zatímco Hlávka přispíval bez návratnosti investice, Baťa chtěl vždy vydělat,“ porovnává oba bohaté podnikatele. Za příčinu mnoha problémů Horáková považuje fakt, že tradice založená Baťou byla přerušena válkou a posléze komunistickým režimem. Dnešní čeští podnikatelé tak cestu k vytváření sdílené hodnoty, respektive obecněji k odpovědnému a udržitelnému podnikání, objevují znovu. Menší podnikatelé tak často sdílenou hodnotu vytváří, aniž by si to přímo uvědomovali, zatímco jiní to berou za špatný konec a CSR vnímají jen jako marketingový nástroj.  …

„Vytváření sdílené hodnoty by nemělo filantropii vystřídat, ve společnostech by mělo být přítomno oboje,“ upozorňuje Tomáš Sacher, redaktor Respektu. Filantropie je podle něj nenahraditelná, protože je projevem lidské schopnosti konat dobro a za tím účelem potlačit i sebe sama. Nicméně podobnou roli pozitivního vzoru mohou podle Sachera sehrát i koncepty CSV a CSR, a to zvlášť v době nejistoty na politické scéně. „Firma má příležitost působit na své vlastní zaměstnance jako zklidňující element,“ zdůrazňuje. „Může jim společensky odpovědným chováním dát najevo, že i v dnešní době se slušnost vyplácí a že existují struktury, které nežene jen krátkodobý zájem, ale které přemýšlejí o budoucnosti svých lidí a prostředí, v němž žijeme.“

celý článek na EurActiv.cz, 2.7.2016, ZDE

náhledový obrázek: prof. Otto Wichterle, vynálezce nejen kontaktních čoček, ale i „silonek“  – z  dotace na výzkum od Tomáše Bati, který na výrobě módního hitu pak dále profitoval

Související příspěvky