Pokračuje stavba splaškové kanalizace na hlavní; začne i rekonstrukce komunikace Oplanské

Dne 17.01.2018 informovala MČ Praha 21 spol. Zavos, s.r.o. (mandatář HMP), že poslední dvě etapy stavby splaškové kanalizace proběhnou v roce 2018 v těchto (předpokládaných termínech):
I. 19.02. – 25.03.2018;
II. 25.03. – 30.04.2018.
Jedná se cca o 140 m stavby kanalizace od hlavní křižovatky na Starokolínské v části vozovky ve směru do centra. Provoz dopravy má být veden takto: Ve směru z centra bude osobní doprava opět umožněna po objízdné trase: Českobrodská – Do Panenek – K Běchovicům – V Lipách – Staroújezdská – hl. křižovatka na Starokolínské/Novosibřinské. Ve směru do centra bude osobní doprava vedena po hlavní komunikaci. Obousměrně bude vedena doprava MHD – BUS.
V I. etapě výstavby kanalizace na hlavní dojde k dočasnému přesunutí zastávky MHD BUS Újezd nad Lesy ve směru do centra. Zastávka se přemístí od čp. 95 Starokolínská ke křížení Novosibřinská x Soběšínská. Spol. Skanska a.s. dočasnou zastávku již nyní dokončuje.
Vydané povolenky rezidentům z roku 2017 zůstávají v platnosti a opět bude zajištěno vydávání nových povolenek. Samostatnou informaci o této akci vydá pan Mgr. Bc. Tomáš Svoboda, vedoucí OŽPD.
V předpokládaném termínu od 01.03.2018 cca do konce srpna 2018 by měla proběhnout rekonstrukce komunikace Oplanské. Mělo by dojít k úplné uzávěře komunikace a rezidentům by měl být zajištěn příjezd k nemovitostem, nikoliv však po celou dobu stavby. MČ Praha 21 svolá setkání s rezidenty, jakmile bude mít k dispozici veškeré podklady o průběhu stavby.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6334-pokracuje-stavba-splaskove-kanalizace-na-hlavni-zacne-i-rekonstrukce-komunikace-oplanske

Související příspěvky