Nominujte kandidáty na Cenu Makropulos 2016! Nominace do 20.8.2016

Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti). Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2016 mohou  podávat fyzické a právnické osoby do 20. srpna 2016.

Písemné nominace na ocenění zasílejte na adresu Ministerstva zdravotnictví, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, Praha 2,128 01 a na obálku uvést NEOTVÍRAT.

Cenu Makropulos za rok 2016 udělí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček u příležitosti Mezinárodního dne seniorů dne 5. října 2016 v 18:30  v Národním divadle v Praze, poté bude následovat benefiční představení Ondřeje Havelky – V rytmu swingu buší srdce mé.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

 

zdroj: MZ ČR

náhledový obrázek: Karel Čapek Věc Makropulos, ND, www.narodni-divadlo.cz

Související příspěvky