Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Spol. Skanska, a.s. postaví dešťovou kanalizaci

Dešťová kanalizace stoky DAI bude vybudována v zeleném pásu u komunikace Starokolínské (bez omezení dopravy) a jedná se o úsek od Ochozské po Běchovický potokv termínu od 11.ledna 2016 do 07.února 2016. Doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu úsekem.
Dále stavba bude pokračovat do Ochozské. Jedná se termín od 25.ledna 2016 do 07.února 2016. Ochozská bude v úseku od Starokolínské po Cerhýnskou uzavřena, vjezd bude povolen jen rezidentům a bude umožněno zásobování podnikatelů; objízdná trasa bude vedena po Cerhýnské, kde v úseku Cerhýnská-Onšovecká bude povolen obousměrný provoz, v Onšovecké bude zachován jednosměrný provoz, jeho směr však bude dočasně změněn a bude veden od Starokolínské (po Onšovecké ) s vyústěním do Cerhýnské.
Odpovědným pracovníkem za provedení stavby je pan Pavel Švejda z výše jmenované společnosti.
Omlouváme se vám za dopravní komplikace a děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5488-spol-skanska-a-s-postavi-destovou-kanalizaci

Související příspěvky