Provoz MHD během prvních dvou lednových týdnů

Předáváme sdělení spol. ROPID:
„Vážení cestující,
2. 1. pojedou spoje PID jako o prázdninovém pracovním dnu, od 3. 1. do 12. 1. pak nadále v mírně omezeném režimu, přibližně v rozsahu prázdninového provozu. Oproti běžným prázdninám budou však v provozu všechny školní linky, posílený počet spojů pojede na studentských linkách typu 107 či 143 a žádná omezení nebudou zavedena v příměstské dopravě a na městských linkách, jejichž spoje jsou s provozem příměstských linek koordinovány.
Zavedení těchto omezení nesouvisí s nutností uspořit finanční prostředky, ale vychází z dlouhodobě nepříznivé situace s dostupnými počty řidičů průřezově u všech dopravců i druhů PID. Přestože všichni dopravci zahájili v průběhu roku 2017 rozsáhlé nábory nových pracovníků, nízká nezaměstnanost způsobuje, že se na pracovním trhu noví řidiči hledají nesmírně složitě.

Vzhledem k této situaci stávající řidiči hromadné dopravy v uplynulém roce zajišťovali přepravu Pražanů s obrovským nasazením na hranici svých možností, za což jsme jim nesmírně vděční. V závěru roku mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin, a protože by jejich absence již měla vliv na možnosti vypravení některých spojů, téměř neměli možnost si vybrat jakékoli volno.
„Poloprázdninový“ provoz PID v prvních dvou lednových týdnech je tak zaveden proto, aby od začátku nového roku byly sníženy požadavky na odpracované hodiny řidičů, případně aby byla některým z nich nabídnuta možnost si dovybrat volno, k čemuž jen cca týden trvající vánoční svátky neposkytovaly dostatek prostoru.
Vzhledem k tomu, že v lednu klesá vytížení spojů PID v ranní špičce o 10 až 20 %, je toto období jediným v roce, kdy je možné takové opatření realizovat a předejít situaci, při níž by po vyčerpání všech zákonem stanovených limitů pracovní doby řidiči naopak nemohli nastoupit do práce náhle v závěru roku, kdy hromadnou dopravou cestuje lidí nejvíce. Proto doufáme, že přijmete toto dvoutýdenní opatření s pochopením.
Děkujeme“.
Jízdní řády: https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6312-provoz-mhd-behem-prvnich-dvou-lednovych-tydnu

Související příspěvky