Setkání s Nosorožíkem kapucínkem v Klánovicích. Málo chránění vzácní obyvatelé našeho lesa

V Klánovicích u lesa bydlím téměř 20 let. V lese jsem každý den a potkala jsem zde mnoho zajímavých tvorů. Letos na začátku května pak jednoho, kterého jsem zde zatím neviděla. Manžel v podvečer zachránil z vozovky v Blešnovské ulici nosorožíka kapucínka a přinesl mi ho domů ukázat. Jedná se o brouka z čeledi vrubounovitých. Velikost je zhruba 3 až 4,5 cm. Je u nich vyvinut výrazný pohlavní dimorfismus, samci mají na hlavě velký roh připomínající roh nosorožce. Jejich larvy jsou žluté a dosahují velikosti až 12cm. Žijí v trouchnivějícím dřevě. Larvální vývoj a kuklení trvá několik let. V Česku je poměrně vzácný a je chráněný.

Nosorožík byl velice fotogenický, nesnažil se nikam prchat a tak jsem pořídila několik fotografií. Poté jsme ho odnesli hlouběji do lesa.

Znovu mě napadá myšlenka, že ulice Blešnovská by se měla stát neprůjezdnou komunikací. Díky blízkému kontaktu s lesem a zejména díky prameništi potoka se zde vyskytuje řada pozoruhodných a chráněných druhů jako je užovka obojková, slepýš křehký, ropucha obecná, mlok skvrnitý, skokani a další. Ty pak pravidelně končí pod koly aut a kol. Snad trochu ohleduplnosti a pozornosti ze strany státní správy by zde bylo na místě.

Mgr. Jarmila Horníčková, Klánovice

Související příspěvky