Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Rozhovor s Mgr. Sochůrkovou, ředitelkou Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy

Od 1. září má Masarykova škola v Újezdě nad Lesy novou ředitelku, Mgr. et Bc. Alenu Sochůrkovou. Náhlé odvolání bývalého ředitele Mgr. Kurky těsně před prázdninami, účelové a nedůvěryhodné zdůvodnění a naprostá uzavřenost Rady MČ P21 rozčeřily hladinu veřejného mínění a zvedly zájem o školu nad obvyklý okruh rodičů či prarodičů újezdských školáků.

Nastoupit v této situaci jako nový ředitel školy není žádný med… O prvních dojmech, předchozích zkušenostech a plánech pro MZŠ jsme si s novou paní ředitelkou povídaly nad kafem U Dašů. Autorizovaný rozhovor a jediné představení paní ředitelky Sochůrkové Újezdu vám tímto zprostředkujeme:

Paní ředitelko, od 1. září máte na starost Masarykovu školu v Újezdě nad Lesy s téměř tisícovkou žáků a k tomu kolem padesáti učitelů a školských pracovníků. Je to pro Vás nová zkušenost? V jakých školách a kde jste dříve působila?
Při prvním setkání s pracovníky školy na mě zapůsobilo velmi výrazné přečíslení paní učitelek oproti počtu pánů učitelů. V roli učitelky jsem působila na několika školách okresu Tábor, kde bylo okolo 400 dětí. Rozhodně nejsem nováček ve funkci vedení velké školy, působila jsem v roli zástupkyně a pak 16 let v roli ředitelky ZŠ Odolena Voda, kde počet všech zaměstnanců školy čítal 55 a vzdělávalo se tam za mého působení ve funkci ředitelky školy téměř 600 dětí. Poté jsem vedla tři roky menší školu ve Škvorci.

Seznámila jste se už  s Koncepcí školství v Újezdě nad Lesy? Co jí říkáte, budete ji naplňovat a jak? 
S koncepcí jsem se seznámila, vyplývá z ní celá řada úkolů pro ředitele základní školy. Velmi blízké je mi směřování k ekoškole a zdravé škole. Školu v Odoleně Vodě jsem k titulu Ekoškola roku dovedla a dokonce se pyšní zvláštním oceněním ministra životního prostředí.  Tak proč by se to nepovedlo i zde?

Zřizovatelem, tedy „šéfem“ školy, je obec či městská část. Rada MČ Vás též do funkce jmenovala. Kdo je v Újezdě Váš partner na úřadě a kdo v samosprávě? Dostala jste od Rady MČ nějaké „zadání“ týkající se naší školy?
Mým partnerem na ÚMČ  je paní Bc. Hana Kořínková, pověřená vedením odboru školství a kultury a v samosprávě spolupracuji s paní místostarostkou Karlou Jakob Čechovou. Konkrétní zadání jsem nedostala, ale nabídku k užší spolupráci a jistá doporučení ano.

Nemůžu se nezeptat jaká doporučení to jsou?
V tomto okamžiku to nechci rozebírat, všechno je v jednání.

Váš předchůdce, Mgr. Kurka, byl z místa ředitele MZŠ takzvaně „odejit“. Z oficiálních informací na městském webu lze soudit, že jste něco podobného zažila na svém předchozím působišti ve Škvorci. Považujete tuto etapu za uzavřenou, nebo se budete proti nespravedlnosti bránit?
Ještě jsem nikdy nebránila sama sebe, neb jsem přesvědčená, že každého prezentuje a hájí jeho odvedená práce. Je to poprvé, kdy jsem se rozhodla podpořit odkaz pana prezidenta Václava Havla: „Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ a budu se bránit.

Jaké jsou Vaše první kroky ve funkci ředitelky MZŠ? Při srovnání s ostatními školami na první pohled – co u nás nefunguje a je potřeba změnit? V čem naopak je naše škola lepší než ostatní?
Zatím se seznamuji s chodem příspěvkové organizace,  udělala jsem první personální změny – odvolání a jmenování nového statutárního zástupce i zástupce pro mimoškolní činnost. Škola je dle mého názoru velmi dobře fungující, má obětavé pedagogy a převážně ochotný personál. Vybavení školy, posuzuji-li pomůcky, je  nadstandardní a to zejména ve vzdělávání  ICT.  Škola má nově zrekonstruovanou jídelnu a hlavně polohu blízko do lesa, což ji činí výjimečnou. Mou podporu má mimoškolní činnost pro smysluplné trávení volného času dětí i společné akce zaměstnanců, které posilují atmosféru školy. Ráda bych zlepšila pohled na základní školu tím, že umožním vhled do širokého komplexu její problematiky.

Jak Vám chutná ve školní jídelně?
Zatím jsem vyzkoušela čtyři jídla a všechna byla chutná, při srovnání s mými zkušenostmi z jiných škol bych přidala slůvko velmi. Na jídelním lístku vidím pestrost i možnost výběru. Myslím, že mohou být strávníci spokojeni.

Baví Vás víc „ředitelovat“ nebo učit? Jaká je Vaše odbornost?
Rozhodně se cítím ve svém živlu s dětmi, baví mě jejich zvídavost a radost z objevování. Moje aprobace učitele 2. stupně je matematika a biologie, mým koníčkem je neživá příroda a ekologie.

Už jste se stačila v Újezdě rozkoukat a našla jste něco, co je Vašemu srdci blízké?
V Újezdě je krásně zeleno a úžasné naučné stezky mě  lákají k vycházkám, ale zatím jsem na ně nenašla čas.

Děkuji Vám za rozhovor a doufám, že v něm za čas budeme pokračovat.

DSC00255

K situaci v MZŠ, odvolání ředitele Kurky a jmenování nové ředitelky jsme psali koncem srpna v článcích „Nová ředitelka Masarykovy školy v Újezdě přichází ze Škvorce“  a  „Komentář ON k článku Nová ředitelka MZŠ v Újezdě přichází ze Škvorce“.

 

Související příspěvky