Nová ředitelka Masarykovy ZŠ v Újezdě přichází ze Škvorce

AKTUALIZACE II: rozhovor s paní ředitelkou Sochůrkovou, zveřejněný v Otevřených novinách dne 16.9.2015,  si přečtěte ZDE.

AKTUALIZACE I: Komentář Otevřených novin ze dne 31.8.2015  si přečtěte ZDE.

Původní článek:
Po účelovém a lidsky velmi pochybném odvolání Mgr. Kurky, dlouholetého ředitele Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy, vybrala Rada MČ P21 ředitelku novou. Je jí Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, která do Újezda přichází ze svého předchozího působiště ve Škvorci.

Z místa ředitelky ZŠ Škvorec byla paní Sochůrková odvolána Zastupitelstvem Městyse Škvorec dne 15.6.2015, tedy přibližně ve stejnou dobu kdy byl Radou MČ P21 odejit újezdský ředitel Kurka.

Důvodem k odvolání paní Sochůrkové z místa ředitelky ve Škvorci byl zápis Školské rady ze dne 1.6.2015, v němž jsou uvedeny důvody pro dlouhodobou nespokojenost s prací ředitelky školy a zahájení šetření České školní inspekce.

Bod jednání škvoreckého zastupitelstva s usnesením o odvolání ředitelky Sochůrkové, zápis výše uvedené Školské rady, vyšetřování 13.4.2015 a vyjádření ředitelky Sochůrkové o stavu škvorecké školy před jejím nástupem a nyní si prohlédněte níže ( kliknutím se otevře pro pohodlní čtení). Celý zápis škvoreckého zastupitelstva ze dne 15.6.2015 se všemi přílohami je na webu Škvorce ZDE.

 

 

Související příspěvky

8 komentářů

 • Abych mohl zareagovat, tak dále uvedené považujte jen za můj názor.

  Faust toužil po krásné Markétě a spojil se s Mefistofelem, současný i předchozí starosta toužil po funkci starosty a spojil se se Slezákem. Takhle jednoduše to prostě v životě chodí. Veškerá zdůvodňování a vysvětlování kolem toho jsou jenom kecy. Stále totiž platí, že se zlem se nelze propracovat k dobru. I Z. Růžička stál před volbou a rozhodl se. Zřejmě nevěří na duši a podobné věci, nebo si myslí, že v neděli slupne v kostele oplatku a bude vše v pořádku. To opravdu nevím.

  Hlasování radních bude zveřejněno příští týden v úterý. Minimálně ale 3 ze 4 radních museli hlasovat PRO. Otázkou je, zda Slezák s Čechovou vůbec měli zájem vycházet z nějakých informací. Navíc jsem přesvědčen, že pí Čechová problematice nerozumí, panu Slezákovi je to jedno.

  Pokud jde o pí Bělohubou, dá se to předpokládat. Za povšimnutí ale stojí, že byla jediná ze Škvoreckých zastupitelů proti okamžitému odvolání ředitelky. Hm. A proč? Můžeme se jen dohadovat.

  Pokud jde o oko za oko, tak osobně bych spíš mluvil o jednookém králi.
  Přihlásilo se 5 zájemkyň. Bohužel žádný muž a nikdo z naší ZŠ.
  Jedna uchazečka konkurz skrečovala.
  Druhá byla z Újezda, ale pokud si pamatuji, tak nemá potřebnou kvalifikaci. Její zájem považuji za drzost hraničící s omezeností.
  Třetí se podle mého zabývá spíše ICT ve vzdělávání.
  Čtvrtá přesně nevím, snad bývalá učitelka v ZŠ.

  K problému spolupráce školy a zřizovatele.
  Jestliže odvolám někoho pro neschopnost, bordel a kdoví co ještě, tak je diskutabilní, zda pro podobné důvody (krytí alkoholismu na pracovišti, pedagogické a manažerské selhání, opakované a neřešené stížnosti a to vše raději nezveřejňované, aby dotčení nepřišli k újmě) odvolaný jinde je vhodný. Jsem pro, aby každý dostal možnost v jiném prostředí prokázat své kvality, byť má třeba horší doporučení. Ale jen v případě, že by zdejší ředitel řádně skončil. Chápu též, že výběr byl značně omezený, ale to celé je jen důsledkem školské politiky pí Čechové a J. Slezáka a zatím to vnímám jako krok z deště pod okap.

 • Martina Vrátná, učitelka školy

  Přeji pěkný den všem,
  myslím si, že škola a obec by měly společně spolupracovat a vytvářet dobré jméno školy.

  Paní ředitelka byla zvolená v řádném konkurzu na základě kvalit, které prokázala.

  Článek je jednostranně zaměřený a škole určitě neprospěje.
  …………………….

  Mahátma Gándhí: Oko za oko a svět bude slepý.

  Martina Vrátná, učitelka školy

 • Děkuji, docela lituji starostu, že mu jeho tým přinesl na radu tuto nominaci. Pokud tomu rozumím dobře, tak komise místostarostky Čechové byla vytvořena aby vybrala nejvhodnější kandidáty. Když jste dohledal tyto informace sám, potom nechápu z jakých informací vycházeli členové komise.? A jak to paní Čechová s panem Slezákem prověřovali ? Lze někde dohledat kdo z radních jak hlasoval ? Pokud to dobře chápu, tak paní Bělohubá byla seznámena se situací a přesto doporučila jako členka komise tuto ředitelku ? To nemá Újezd dost kantorů, kteří jsou i občané naší obce a tedy mají přirozeně větší zájem na kvalitě kandidátů a přesto je nikdo nenominoval ? Nějak mám pocit, že by paní Čechová měla celou věc vysvětlit a najít alespoň trošku uvěřitelný příběh. V opačném případě by měla jít do Škvorce.

 • Když jinak nedáte. :-)

  Složení konkurzní komise:

  Předseda:
  Karla Jakob Čechová (donedávna vybírala kytky do zahrad, dnes vybírá ředitele školy)

  Členové:
  Hana Kořínková (úřednice pro školství z ÚMČ)
  Jan Slezák (člen školské rady, kam ovšem zásadně nechodil, dříve odborník na práci s obuškem)
  Jiří Mikoláš (školní inspektor)
  Zdenka Klesnilová (pokud se nepletu tak školská specialistka z magistrátu)
  Eva Hegyiová (přesně nevím, asi učitelka ZŠ?)
  a
  Květoslava Bělohubá (to jméno mi je nějaké povědomé :-) ).

  Ovšem poslední slovo měla toto úterý rada MČ a v té je:
  starosta:
  Zdeněk Růžička

  místostarostové:
  Jan Slezák a Karla Jakob Čechová
  (proč byli současně v konkurzní komisi, která doporučila koho jmenovat? Zřejmě měli stimulovat správný průběh konkurzního řízení, aby se rada MČ mohla alibisticky vždy odvolat na doporučení konkurzní komise. Mimochodem něco podobného oba předváděli už v roce 2012 v redakční radě Újezdského zpravodaje, v které stimulovali rozhodnutí o vhodných a nevhodných článcích k otištění)
  a
  radní Šárka Zítková

  pátý člen rady MČ J. Punová (mimo jiné učitelka z MŠ) nedávno na funkci náhle rezignoval.

  Tak já myslím, že je to taková pěkná okurková sezóna v Újezdě. :-)

 • Velmi slušná práce. Kdo všechno byl v komisi která o tom rozhodovala ?

 • A jakou úlohu v odvolání a jmenování sehrála zkušená politička pí Květoslava Bělohubá?
  Ve Škvoreckých komunálkách kandidovala za:
  1994 Nezávislí kandidáti
  1998 Sdružení nezávislých kandidátů
  2002 Naše obec
  2006 Zastupitelé pro občany
  2010 Správná volba
  2014 Pro děti
  Je tato současná zastupitelka (byla i místostarostka) Škvorce, současně újezdská učitelka a členka školské rady v Újezdě i ve Škvorci jedna a tatáž osoba?
  Existuje něco jako kauzální náhoda?
  Petr Duchek

 • Tak oni přijmou na post ředitele školy člověka, který byl z jiné školy odvolán kvůli nespokojenosti? :D A jako jsem jedinej komu to přijde divný? Nebo je v tomhle státě už úplně všechno v ****?

  • Naprosto souhlasím. Tenhle stát de do *****. Je to nelogické aby do této školy šla ředitelka z jiné školy z kterou byli nespokojeni. Co se týče bývalého ředitele pana Kůrky , z dostupných informací měl jít velmi brzy do důchodu a je irelevantní, že byl odvolán z postu ředitele školy.