Radnice se otevírají… ale někde jinde.

Ačkoli se čím dál více zdá, že Újezd nad Lesy se od roku 2015 vydal právě opačným směrem, nadějným trendem mnoha radnic po posledních komunálních volbách je OTEVÍRÁNÍ.

Fond Otakara Motejla uspořádal již druhou konferenci Otvíráme radnice. Jejich cílem je poskytnout odborné zázemí a zkušenosti pro aktivity týkající se zprůhlednění místní politiky. Prostředkem je efektivní veřejná správa, která se opírá o aktivní občanskou společnost.

Pojďme se společně stát spokojenými
občany našeho státu!


sledujme činnost veřejných institucí

aktivně se zapojme do jejich rozhodování

vyžadujme politickou odpovědnost

dbejme na efektivní využití veřejných prostředků

vytvořme férové prostředí pro podnikání

Kousek záznamu z únorové konference, kterou sice navštívil Otevřený Újezd ale bohužel nikdo ze zástupců současné újezdské radnice, je v náhledovém videu tohoto příspěvku.
Záznam se týká místních radničních periodik…Doporučujeme!

zdroj: konference Otvíráme radnice II dne 8.2.2015, http://www.motejl.cz
náhledový obrázek malý: http://reformy.info

Související příspěvky