Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Blahopřání Újezdskému muzeu k Mezinárodnímu dni muzeí

Posíláme blahopřání Újezdskému muzeu k dnešnímu svátku muzeí!

Blahopřejeme též Muzejní radě za skvělý výběr témat, přípravu jednotlivých výstav a jejich propagaci.
V Muzejní radě pracují Ing. Eva Danielová jako předsedkyně, Marie Tomaidesová, Soňa Pilná,
Jana Synková, Zdena Ladová a Rudolf Vambera a doplňují ji externí spolupracovníci.

Do konce května můžete navštívit reprezentační výstavu
2. světová válka v osudech obyvatel Újezda nad Lesy a okolí,
kterou připravili Ing. Vondráček a Ing. Tůma.
Fotky z vernisáže a vystavených exponátů najdete v článku
Obrazem: 70.let od konce 2. války v Újezdě

Do 22.5. se můžete zapojit do tvůrčí soutěže Křídla motýlí,
více info v článku Zúčastněte se výtvarné a literární soutěže!

Náplň a historii Újezdského muzea zachycenou v r. 2013 dlouholetým předsedou Muzejní rady
PhDr. Milošem Schmidtem najdete na webu obce ZDE

Mezinárodní den muzeí se slaví každoročně 18. května,
letošní téma je „Muzea pro udržitelnou společnost“!

Nezapomeňte též na Festival muzejních nocí,
který probíhá od 15. 5. do 13.6.2015,
info v Kalendáři akcí ZDE

Související příspěvky