Provádění zimní údržby chodníků a komunikací ve správě TSK HMP, a.s.

INFORMACE O PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY VOZOVEK A CHODNÍKŮ
Plán údržby komunikací hl.m.Prahy ve správě TSK v zimním období 2017/18

http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6295-provadeni-zimni-udrzby-chodniku-a-komunikaci-ve-sprave-tsk-hmp-a-s

Související příspěvky